Hva er KIA konvertittnettverk?

KIA leder Rune Fiskarstrand lanserer KIA Konvertittnettverk på konferanse i Bergen

Presentasjon av, KIA Konvertittnettverk, KKN.

Under KIA Konvertittkonferanse i Bergen 27.-28.april i DELK-kirken i Bergen ble KIA konvertittnettverk presentert av Rune Fiskerstrand, Turid Ekeland og Stig Heitman.

Her finner du informasjon om hva nettverket er og hvordan det arbeider.

«For om ett lem lider, lider alle de andre med…    dere er Kristi kropp»  1 Kor 12:26-27

Hva skjer?
Mennesker på flukt konverterer til kristen tro i hjemlandet, på flukten, eller her i Norge. Noen kommer i en svært vanskelig situasjon og risikerer å bli returnert til land der det er dødsstraff for å konvertere.

 • Jeg ønsker å bli døpt..
 • Hva svarer menigheten/presten?
 • Hva skal vi gjøre?
 • Hvor kan vi få hjelp?

HVORDAN STARTET DET?

 • KIAs regionledere har i mange år fått spørsmål fra menigheter vedrørende konvertitter
 • Våren 2015 ble vi enige om å starte i det små..
 • Den store flyktningstrømmen har gjort at mange menigheter har fått asylsøkere /konvertitter i sin midte.
 • Svært mange konvertitter fra land der det er dødsstraff for å konvertere har fått avslag på asylsøknaden.
 • Vi har også sett trakassering/ religiøst motivert vold mot konvertitter i Norge.

HVORFOR GJØR VI DETTE ?

 • Noen må tale konvertittenes sak
 • Ulike kirkesamfunn samler kreftene
 • Vi bygger opp og deler kompetanse
 • Vi utveksler ideer
 • Vi bedrer flyten av informasjon til de som trenger den
 • Vi styrker og ivaretar hverandre

HVA KAN KKN BIDRA MED

 • Personer i styringsgruppa kan konsulteres. Flere har lang erfaring med konvertitter/konvertittsaker
 • Rådgiving
 • Nettverkssamlinger med dyktige og inspirerende ressurspersoner. Erfarings- og kompetansedeling.

I fortsettelsen

 • Nettverk av forkynnere og foredragsholdere
 • Regionale kontaktpersoner
 • Eksterne ressurspersoner: advokater, journalister, menneskerettsforkjempere…
 • Legge press på myndighetene for å få en respektfull og rettferdig praksis i forhold til konvertitter

I ET NETTVERK ER VI AVHENGIGE AV HVERANDRE

 • Hva kan din menighet/forsamling bidra med?
 • Hva trenger dere hjelp til?

Kontaktinformasjon

KIA Konvertittnettverk

www.kianorge.no/konvertittnettverket

Vaisenhusgt 5, 4012 Stavanger

Kristen Interkulturelt Arbeid

Gavekontot: 3000 24 00177 Merkes 500 4900 5007

 

Kontaktpersoner:

Tor Øyvind Sandaker, toryvinds@gmail.com

Runes Fiskarstrand, oslo@kianorge.no

Turide Ekeland, turid.ekeland@gmail.com

Jan Bygstad, jan.bygstad@delk.no

Jan Bygstad er prest i DELK i Bergen og med i styret i KIA Konvertittnettverk

Tor Øyvind Sandaker har i mange år jobbet med konvertitter i KIA og er med i styret for KIA konvertittnettverk

 

Turid Ekeland sitter i styret for KIA Konvertittnettverk og har tidligere jobbet i KIA Rogland

Lagre