Hva er KIA?

KIAs Internasjonale Kafé i Molde
KIAs Internasjonale Kafé i Molde (Fotograf Mork)

Her kommer en oppdatert presentasjon av KIA:

 

Historikk og status

Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, er en frivillig organisasjon som jobber aktivt på integreringsfeltet. Organisasjonen har en kristen forankring og legger derfor stor vekt på respekt for ulike religioner og livssyn i våre aktiviteter.

KIA er en tverrkulturell diakonal organisasjon, Norges største og eldste på innvandrerfeltet. Organisasjonen ble etablert i 1974, har i dag 45 ansatte og 25 lokalavdelinger over hele landet. Landskontoret er i Stavanger. Bak KIA står flere kirkesamfunn, bispedømmer, misjonsorganisasjoner og egne støttemedlemmer.

KIA – ble på bakgrunn av økende engasjement i ulike kirker, menigheter og organisasjoner etablert for å fokusere på og arbeide for en bedre integrering i nettopp kirke og samfunn. KIAs visjon er et inkluderende flerkulturelt fellesskap, i menighet og samfunn.

Hovedområder

KIA driver i dag et omfattende arbeid innenfor opplæring og formidling, samt å skape gode møteplasser på tvers av kultur og religionsforskjeller. Vi kjennetegnes ved at vi driver flerkulturelle kafeer, språkskoler, leksehjelp, arrangerer leirer og turer. Vi driver barnehage ved vårt senter i Oslo.

Vi arbeider aktivt med opplæring i norsk til voksne innvandrere og flyktninger og skaper mange ulike møtesteder som store og små flerkulturelle middager, gudstjenester, konserter, festivaler og fagseminarer m.m.

Målgrupper

Vi arbeider i seks regioner: Sør, Øst, Trøndelag, Møre og Romsdal, Bjørgvin og Rogaland. KIA ønsker å bygge ut dette arbeidet i samarbeid med frivillige ressurspersoner og samarbeidspartnere for å kunne gjøre en enda større jobb på integreringsfeltet.

Vår målgruppe er innvandrere, flyktninger og asylsøkere. Også majoritetsnordmenn er en uttalt målgruppe gjennom vårt informasjons – og holdningsskapende arbeid. I førsterekke er det voksne mennesker som søker til våre aktiviteter, men våre aktiviteter for mindreårige øker i omfang.

Hvilke organisasjoner står bak KIA?

Agder og Telemark Bispedømme
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Indremisjonsforbundet Bergen
Indremisjonsforbundet i Rogaland
Kristiansand Frikirke
NLM Oslo
NLM Kristiansand
NMS – Det Norske Misjonsselskap
Normisjon Region Agder
Normisjon Region Hordaland
Normisjon Region Rogaland
Normisjon Region Telemark
Normisjon Region Trøndelag
Normisjon Region Vestfold/Buskerud
Normisjon region Øst
Norsk Luthersk Misjonssamband NLM
Porsgrunn Frikirke

Vi takker disse organisasjonene for samarbeid og støtte som gjør KIAs arbeid mulig!

 

Les mer om KIA på www.kianorge.no og https://www.facebook.com/kianorge/

Bestill Nyhetsbrevet fra KIA på vår webside.

Takk til alle som bidrar til god integrering! Velkommen som frivillig i KIA!