Hvilke organisasjoner står bak KIA?

Velkommen til flyktninger
Velkommen til flyktninger

Her er en oppdatert oversikt over hvilke organisasjoner som står bak KIA

Bakgrunnen var at 1974 kom en rekke kristne organisasjonerog bispedømme sammen og dannet KIA, Kristen Interkulturelt Arbeid, for å etablere et felles arbeid for innvandrere gjennom en egen organisasjon.

Dette er organisjoner og bispedømme som for tiden står bak KIA og som gir støtte til vårt arbeid:

Alle bispedømene står bak KIAs arbeid med ofringer, Agder og Telemark Bispedømme gir i tilegg økonomisk støtte

Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Porsgrunn Frikirke, Kristiansand Frikirke

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Det Norske Baptistsamfunn

Indremisjonsforbundet Bergen, Indremisjonsforbundet i Rogaland

Norsk Luthersk Misjonssamband NLM,NLM Oslo, NLM Kristiansand, NLM Vest

NMS – Det Norske Misjonsselskap

Normisjon Region Agder, Normisjon Region Hordaland, Normisjon Region Rogaland

Normisjon Region Telemark, Normisjon Region Trøndelag, Normisjon Region Vestfold/Buskerud

Normisjon region Øst

 

Vi takker disse organisasjonene for samarbeid og støtte som gjør KIAs arbeid mulig!

Trenger vi flere kirkesamfunn og organisasjoner bak KIA?  Ja, så absolutt.  Så ta gjerne kontakt for en samtale.

.NMS_HA_Stavanger_2010.jpg (normal) NLM logo

Baptistkirken  normisjon logo