Hvordan gikk det med KIAs skole og barnehage i Oslo?

KIA driver språkskoler og barnehage bl.a. i Oslo

Byrådpolitikerne i Oslo har vedtatt at de ikke ønsker å lyse ut ny anbudsrunde for private kurstilbydere om å levere norskundervisning for minoritetsspråklige i Oslo. Jamfør Byråd for Oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl har kommunen tilstrekkelig kapasitet til å foreta denne undervisning selv. Det rød-grønne delen av politikerne i Oslo ønsker ikke lenger samarbeid med private aktører når det gjelder norskundervisning for minoritetsspråklige i Oslo.

 

KIA er derfor fratatt muligheten til å søke om å få levere norskkurs til de som har rett på gratis norskundervisning. KIA Norskkurs ved Maria G. Bergheim og Marthe Fure Moen har aktivt forsøkt å forhandle fram en avtale med bystyret uten at denne har resultert i en løsning som gjør at vi kan fortsette til høsten på samme måte som i dag. Det har vært en lange og krevende prosess denne våren. Resultatet er at barnehagen vil kunne fortsette da Oslo kommune vil ha behov for barnehageplasser (ca. 600 meter fra KIA).  Det er kun tilbudet til KIA Norskkurs som kommunen ikke lenger har behov for.  Resultatet er derfor at KIA Integreringsbarnehage vil fortsette som før med samme antall ansatt men at KIA Norskkurs må legges ned fra 30. juni 2017. Lærerne ved KIA Norskkurs har derfor mottatt oppsigelser av innværende stillinger da det ikke lenger er driftsgrunnlag for undervisning.

 

KIA ved Maria G. Bergheim har fortsatt i dialog med Oslo kommune om muligheter for annen aktivitet, men per i dag så er ingenting avklart. Vi har søkt kommunale midler til ulike tiltak for om mulig å kunne fortsette å gi tilbud til våre brukere fra januar 2018, men dette er noe som ikke vil bli avklart før utgangen av 2017. Dette er tilbud forskjellig fra de aktiviteter vi har i dag og av mer forebyggende karakter rettet mot helse samt veiledning.

Vennlig hilsen

Sissil H. Hovden

Fagansvarlig norskkurs