Hvordan inkludere nye immigranter i våre fellesskap?

NMS GF 2014 web banner.jpg (563x110)

Under NMS sin generalforsamling på Ekeberg i Oslo 2.-6.juli settes det også lys på integrering og hvordan menigheterbør forholde seg til alle våre nye landsmenn.  KIA vil ha informasjonsstand under arrangementet og er medarrangør til seminar torsdag 3.juli.  NMS er en av organisasjonene bak KIA og støtter arbeidet KIAs innsvandrerarbeid økonomisk.

 

Lemma-Desta

Torsdag 3. juli kl. 10.00 stiller Lemma Desta (bildet, koordinator for Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd) , Rune Fiskerstrand (regionleder KIA Øst) og Turid Ekeland: (regionleder KiA Rogland) og Dag Kaspersen fra Åssiden menighet i Drammen opp som seminarholdere. De vil dele sine erfaringer og ønsker interaksjon med seminardeltakerne.

 

200 nasjonaliteter i Norge
Internasjonal migrasjon skaper store samfunnsendringer verden over og også i Norge. Antall personer med innvandrere bakgrunn øker. De har kommet fra mer enn 200 land og setter sitt preg av mangfold på det norske samfunnet.
På religionsfeltet beveger Norge seg fra å være et land med en majoritetskirke og mange andre kristne kirker til et samfunn med tro – og livsynsmangfold og sekularisering. Historisk sett ble kirker i Norge (både folkekirken og frikirkene) etablert da samfunnet var mono-kulturelt (ett språk, ett folk). Men nå er samfunnet i ferd med å bli mangfoldig (kulturelt, språklig, religiøst). Hvordan forholder vi oss til den nye virkeligheten i Norge?
Hva er en kristen tilnærming til forandringene Norge har gjennomgått?
Innvandrere omtales ofte kritisk og med negative undertoner både i norske medier og de samfunnspolitiske debattene. Vår kristne tro og misjonsoppdraget vi har fått krever at vi må ha annen tilnærming enn samfunnet generelt. Vi trenger kunnskap og refleksjon. Dette seminaret ønsker å gi nettopp det.

 

Mer om generalforsamlingen i NMS, Det Norske Misjonsseskap her