BibelI dag flytter mennesker mer enn noen gang. Det er viktig hva som møter oss når vi er sårbare i et nytt land. Alle trenger å møte godhet. KIA ønsker at innvandrere skal møte Guds godhet gjennom norske kristne som “elsker innflytterne”.

Noen flykter for å redde seg og sine fra grusomme handlinger i krig, noen flykter for å redde framtiden til seg og sine barn. I dag bor ca 500 000 mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge, i tillegg til asylsøkere og studenter. Alle med sin unike historie. Alle med behov for å bli møtt der de er, i det de står i.

Hva sier Bibelen om hvordan vi skal møte innflytterne? Her er noen av bibelversene som har gjort mest inntrykk på oss i KIA:

Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke undertrykke ham. Dere skal behandle ham som en landsmann. Du skal elske ham som deg selv.” (3.Mos 19:33-34)

Du skal ikke plage en innflytter eller fare hardt fram mot ham… Plager du dem , og de roper til meg, vil jeg høre deres rop.” (2. Mos 22:21-23)
”Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.” (Matt 25: 35, 40)

Mitt hus skal være et bønnens hus for alle folkeslag” (Mark 11.17)

Her er ikke greker eller jøde, utlending, slave eller fri; her er Kristus alt og i alle” (Kol 3.11)

Deretter så jeg en stor skare som ingen kunne telle, av alle nasjoner, stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet…” ( Åp. 7:9)