Inkludering i HÅ

KIA Hå har i 2019 prosjektet “Inkludering i Hå”.

Prosjektet omfatter:
 – Ukentlig språktrening på Global Cafe med fokus på kulturforståelse, arbeidsliv og inkludering i lokalsamfunnet. 
– Helse- og mestringskurs for innvandrerkvinner.
– Utflukter i nærområdet, inkludert besøk på Jærmuseet.
– Julefest og nyttårsfest.

IMDI er samarbeidspartner og delfinansierer prosjektet.