Julebrev til deg

 

Mange kirker er ødelagt i arabiske land
Mange kirker er ødelagt i arabiske land

Mange kristne må rømme fra arabiske land på grunn av forfølgelse av kristne, bildet viser ødelagt kirke i Irak, noen av disse kommer som flyktninger til Norge, andre fra disse landene blir kristne i Norge blant annet takket være arbeidet som KIA driver.

 

Til Deg                                                                                                                                                                                                          Julen 2016

Fra KIA, Kristen Interkulturelt Arbeid 

KIA har betydde veldig mye for oss, sier et ungt arabisk ektepar som har blitt døpt i Norge, men som ikke tør ta risikoen på å bli fotografert eller stå fram ved navn. Paret er redd hva som vil skje med dem og barna deres om de sendes tilbake til et land hvor det er dødsstraffer for å konvertere fra Islam. Send en stor takk til alle som er venner av KIA, ber de. Å komme til Norge og møte de kristne i KIA og Jesus kjærlighet, har gitt oss et helt nytt liv og betyr alt.

Hver måned er flere tusen innom KIAs internasjonale kafeer, norskkurs og språktreff. Andre møter vi på verdensmiddager, flerkulturelle fester, gospelkor, turer, leirer og andre arrangement. Og vi ser at det nytter! – Å gå på KIAs Internasjonale kafe har hjulpet meg til å få nye venner og få jobb i Norge, forteller Abdullah fra Irak.

I flere år har KIA bistått asylsøkere som blir kristne i Norge for å hindre at de sendes tilbake til land hvor de utsettes for tortur og utestengelse. Behovene for vår hjelp vil øke i 2017 samtidig som sviktende inntekter har minsket vår kapasitet. Kristne forfulgte er et av KIAs strategiske satsningsområder framover.  Ved å bli månedlig giver kan du støtte vårt diakonale arbeid mot flykninger og vår nysatsing på et konvertittnettverk som bistår med gode råd, advokatbistand og trosopplæring av nye kristne.

I disse dager gjør mange av KIAs medarbeidere og frivillige seg klar til å arrangere hyggelige og oppmuntrende julefeiringer og julearrangement for mennesker som nettopp er kommet til Norge. Ved å gi en julegave på 350 kroner til vårt arbeid, gjør du møtet med Norge varmere!

Takk for ditt engasjement og din gave!

 

Med ønske om en velsignet jul,

Rune Fiskerstrand og Kåre Skartland

KIAs lederteam

 

Du sender KIA en julegave ved å bruke Gavekonto: 3000.24.00177 eller bruke VIPPS og sende gave til KIA Norge. Tusen takk! 

Vår adresse er KIA Norge, Vaisenhusgate 5,4012 Stavanger.

Mer informasjon på www.kianorge.no og https://www.facebook.com/kianorge/   Tel. 48 31 41 00