KIA advarer mot sentrale punkt i forslaget til ny flyktningpolitikk

KIA krever beskyttelse for flyktninger i Norge og respekt for internasjonale avtaler
KIA krever beskyttelse for flyktninger i Norge og respekt for internasjonale avtaler

Det er tre hovedpunkt i KIAs merknader til Departementets forslag til innvandringstiltak.
– Oppfølging av rettigheter til enslige mindreårige asylsøkere.  Vi må ikke akseptere at de bare får midlertidig opphold.
– Nei til begrensinger av familiegjenforening – som igjen vil svekke integreringsarbeidet og skape traumer for flyktninger.
– Nei til skjerpede krav til dokumentasjon, når det gjelder å dokumentere fare for forfølgelse ved tilbakesending. I dag vet vi at flere som er utsendt har blitt forfulgt.

Her kommer mer om begrunnelsen for KIAs merknader:
1. Oppfølging av rettigheter til enslige mindreårige asylsøkere. Vi må ikke i Norge akseptere at de bare får midlertidig opphold det vil skape problem for integrering og helse for disse barna og ungdommene.
Viktig er at midlertidige tillatelser vil ramme ungdommene svært hardt. Vi vet at tidsbegrensede tillatelser fører til psykiske helseproblemer, og det er en høy andel forsvinner blant gruppen ungdommer med en slik tillatelse. Usikkerheten om framtida er også sterkt integreringshemmende.
2. Nei til begrensinger av familiegjenforening – som igjen vil svekke integreringsarbeidet og skape traumer for flyktninger.
Dette er ekstremt inngripende tiltak. Innebærer at mennesker som har beskyttelsesbehov og som skal bli i Norge nektes familieliv. Må vente i årevis, mens familien gjerne lever i krigssoner eller flyktningleirer. Med saksbehandlingstid for både asylsaken og familiegjenforeningssaken vil det være snakk om minst seks-sju år, gjerne enda mer.
Forliket sier bare at departementet skal foreslå innstramminger i retten til familiegjenforening. Det regjeringen nå foreslår ser ut til å være Europas strengeste regler for familiegjenforening. Så vidt vi vet er det ingen andre land i Europa som stiller like strenge krav til at flyktninger skal få familiegjenforening. Forslaget går lengre enn EUs familiegjenforeningsdirektiv som sier at ektefelle og barn til en flyktning som hovedregel har rett til opphold, og oppstiller krav om opphold i to år og underhold og bolig for ett år.
3. Nei til skjerpede krav til dokumentasjon når det gjelder å dokumentere fare for forfølgelse ved tilbakesending. I dag vet vi at flere som er utsendt har blitt forfulgt.
Det foreslår til dels kraftige innstramminger i reglene om beviskrav (dvs. regler for troverdighetsvurderinger, hva som skal til for at forklaringen legges til grunn) og risikokrav (hvor stor sannsynlighet det er for at du utsettes for alvorlige overgrep ved retur). Konsekvensen vil være at flere som har grunnlag for beskyttelse, får avslag.

KIA, Kristen Interkulturelt Arbeid, er også med på felles uttalelse med en rekke andre organisasjoner, en uttale koordinert av NOAs.

ZA'ATARI, JORDAN - FEBRUARY 01: Children pose for a picture as Syrian refugees go about their daily business in the Za'atari refugee camp on February 1, 2013 in Za'atari, Jordan. Record numbers of refugees are fleeing the violence and bombings in Syria to cross the borders to safety in northern Jordan and overwhelming the Za'atari camp. The Jordanian government are appealing for help with the influx of refugees as they struggle to cope with the sheer numbers arriving in the country. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images) ORG XMIT: 160600686
ZA’ATARI, JORDAN – FEBRUARY 01: Children pose for a picture as Syrian refugees go about their daily business in the Za’atari refugee camp on February 1, 2013 in Za’atari, Jordan. Record numbers of refugees are fleeing the violence and bombings in Syria to cross the borders to safety in northern Jordan and overwhelming the Za’atari camp. The Jordanian government are appealing for help with the influx of refugees as they struggle to cope with the sheer numbers arriving in the country. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images) ORG XMIT: 160600686