KIA aksjon for syriske flyktninger

Bli med i KIAs aksjon for syriske flyktninger, sier generalssekretær Erik Lølandsmo
-Bli med i KIAs aksjon for syriske flyktninger, sier generalssekretær Erik Lølandsmo

 

KIA mobiliserer for syriske flyktninger

Målet er velkomstarrangement i alle kommuner som tar mot syrere
-Flere hunder syriske flyktninger vil bli fulgt opp lokalt og mer enn 10 arrangementer for syrere vil bli gjennomført de kommende ukene i KIA sin aksjon for syriske flyktninger, sier generalsekretær Erik Lølandsmo. Vi skal stille opp med hele vår organisasjon og ofte i samarbeid med lokale menigheter og organisasjoner. De syriske flyktningene kommer fra området med flest interne og eksterne flyktninger. Vi vil ta vår del av ansvaret. Desto raskere vi kan stille opp med frivillig innsats i tillegg til det kommuner og myndigheter gjør, desto raskere vil integrering kunne skje.
En del av de syriske flyktningene er resurssterke personer med høyere utdanning og relevant arbeidserfaring for jobber i Norge og vil ganske fort bli økonomiske selvstendige her i landet. Andre bærer preg av traumer fra krig, splitting av familier og skremmende erfaringer fra flykning tiden, vi må møte de med de behov de har, sier Lølandsmo.
Organisasjonen har en aksjonsgruppe som følger opp aksjonen sentralt og lokalt. Vi vil utfordre alle menigheter og organisasjoner der det kommer syriske flyktninger til å arrangere velkomstsamlinger for disse og bidra til at de raskt bli invitert hjem til norske familier og dermed kan få et lokalt nettverks som bistår med språkopplæring og løsning av praktiske utfordringer. Der vi i KIA har aktivitet vil vi bidra det vi kan, legger Erik Lølandsmo til.

Syriske flyktningebarn - foto FN
Syriske flyktningebarn – foto FN