KIA feirer 40 års jubileum med seminar og fest 18.september

biskop ingeborg midttømme

Biskop Ingeborg Midttømme er festtaler på jubileumet til KIA Norge.

Kristent Interkulturelt Arbeid feirer 40 år i 2014.  Torsdag 18.september er det både fagseminar og fest i Oslo.  Velkommen!

 

KIA FAGSEMINAR ”Integrering, et felt i stadig bevegelse ”
Dato: Torsdag 18.september Tid: 09.00-15.00
Seminaravgift: Kr. 550,- dekker kurs og bevertning.
Betales på stedet.
Sted: Frelsesarmeen sitt lokale Tempelet, T.I Øgrims plass 4.
Arrangør: KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid

 

-Kristent Interkulturelt Arbeid er den største og eldste landsdekkende organisasjonen på innvandrerfeltet i Norge. Vi driver et omfattende integreringsarbeid på ulike nivå rundt om i landet. KIA jobber for et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn, sier generalsekretær Erik Høidahl.

ErikHoidahl - kiafoto
Vi ønsker å møte alle mennesker med likeverd, omsorg og vennskap på tvers av kultur og religion. Vi arbeider forbyggende, veiledende og oppfølgende mot asylsøkere, flyktninger og arbeidsinnvandrere, legger han til og ønsker alle velkommen både til seminar og fest i Oslo 18.september.

 

PROGRAM
08.30 Registering
09.00 Velkommen ved Erik Høidahl, generalsekretær i KIA.
09.10 Åpningstale av Maria Hoff Aanes, statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
09.30 Innleder fra KIA Tatiana Balandina for høgskolelektor Inger Daae-Qvale.
TEMA: Identitetshåndtering og mangfold.
Om ambivalens–‐ grenser og profesjonell selvrefleksjon.
Daae-Quale har arbeidet med flyktning og innvandrerrelaterte problemstillinger knyttet
Til helse og utdanning siden 1987. Hun har videre forsket på implementering og håndtering av flerkulturelle problemstillinger i etablerte fagfelt
10.20 Pause med kaffe/ te og frukt
10.30 Innleder fra KIA Marthe Fure Moen, for høgskolelektor Katrine Giæver.
TEMA: Flerkulturelle utfordringer – et barneperspektiv.
Giæver er anerkjent innen det barnefaglige miljøet, og bidrar med sin sentrale forskning på flerkulturelle spørsmål knyttet til barn, barnehage og profesjon.
11.20 Kulturelt bidrag
11.45 Lunsj på tvers i kjent KIA stil
12.30 Innleder fra KIA Rune Fiskerstrand for Dosent Jan Opsal.
TEMA: Religion – en svakhet eller styrke i integreringsprosessen?
Vil religion bekrefte eller bekjempe samfunnet? Bidrar religiøse fellesskap til isolasjon eller integrering?
Opsal har fulgt KIA lenge. Han har sitt forskningsfelt på religion generelt og møte mellom kristendom og islam spesielt.
Opsal er representert i utallige fagbøker, artikler og i media rundt de flerkulturelle utfordringene i et religiøst perspektiv.
13.20 Pause med kaffe/ te
13.35 Innleder fra KIA Maria Greenberg Bergheim for Safia Abdi Haase
TEMA: Kjønnslemlestelse, forståelse, kunnskap og forebygging
14.40 Avslutnings ord fra Jacob Hånes og Lemma Desta, representanter fra KIA
Landsstyre.
15.00 Slutt på seminaret

 

Jubileumsfest – KIA 40 år
Dato: Torsdag 18.september
Tid: 17.00 -20.00
Sted: KIA sitt lokale i Ebbelsgate 1.

17.00 Middag
18.00 Åpning ved Landsstyreleder Jacob Hånes
Kulturelt innslag
«KIA før og nå» ved Jan Opsal.
Opsal har fulgt KIA lenge. Han har skrevet boken «KIA 25 år» men det er en stund siden og mye har skjedd siden da.
Festtale ved Biskop Ingeborg Synøve Midttømme
I tillegg til dette vil det bli sang og mulighet for å komme med hilsener.

NB
Påmelding til seminaret og / eller jubileumsfesten:
Send epost til info@kianorge.no med ditt navn, hvem du evt representerer og om du blir med på seminaret, jubileumsfesten eller på begge.
Om du ikke har mail, kan du ringe og melde deg på til tlf. 48 31 41 42.
Påmeldingsfrist: 10.sept (du er velkommen etter dette også, men det hjelper oss i planleggingen om du kan melde deg på så tidlig som mulig).