Koret består av sangere med bakgrunn fra mange land og er en del av KIA`s nasjonale arbeid. KIA`s multikulturelle gospelkor ble startet i Kristiansand i 2005 av Sigrun Saltbones og José Eduardo Flores.

Ideen med KIA`s multikulturelle gospelkor er at asylsøkere, flyktninger, innvandrere , au-pairer og nordmenn skal møtes som søsken i et livlig kor, og synge Guds pris sammen. Vi håper ideen om multikulturelle gospelkor sprer seg enda mer og er med å fylle det stadig mer multikulturelle Norge med lovsang.

Mennesker fra alle stammer, folk og tungemål skal en dag synge sammen i det store koret foran Guds trone. KIA multikulturelle gospelkor har startet å øve. Du er velkommen til å bli med i ett av korene eller starte et nytt. Ta gjerne kontakt, og bli med og øve til himmelen!

Fire av KIA`s multikulturelle gospelkor har spilt inn CDen “Sing to the Lord”. Ta kontakt med oss om du ønsker å kjøpe denne.