KIA Mestring Kristiansand

Følg med på myndighetenes råd fremover:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Har du spørsmål, kan du kontakte oss som vanlig per telefon og e-post.

……………………………………………..

KIA Mestring er tenkt som en arena for mestring og nettverksbygging for kvinner med minoritetsbakgrunn og deres barn i Kristiansand.

Målsettingen vår er å bidra til økt kunnskap, relasjonsbygging, god helse og trivsel gjennom fokus på trening, helse- og kostholdsveiledning, ulike rådgivningstjenester, opplæring og kompetansekurs.

Vi arrangerer derfor ulike aktiviteter for kvinners som deltar i norskopplæringsprogrammet og for andre kvinner som har lyst til å delta på våre aktiviteter.

På KIA Mestring kan du delta og bidra med dine erfaringer samtidig som du praktiserer norskkunnskaper dine. Vi ønsker et sosialt fellesskap hvor vi kan le og ha det gøy samtidig som vi kan lære av hverandre.

 

Våre tilbud våren 2019:

Mandag: Engelskkurs kl. 14 – 15

Tirsdag: Leksehjelp kl. 13.45 – 14.30

Onsdag: ICDP-kurs (Foreldreveiledningskurs) kl. 11.45 – 13.45

Onsdag: Leksehjelp kl. 13.45 – 14.30

Fredag: Norskkurs for deltakere på ventelisten til KIA Kompetanse 9.30 – 12.00

 

Etter avtale:

  • Norsk språkvenn til deltakere i KIA Kompetanse
  •  «Besteforeldre» til barn av deltakere i KIA Kompetanse
  • «Storesøsken» til barn av deltakere i KIA Kompetanse

 

*Det tilbys barnepass under tilbudene som er på faste dager

 

Vil du melde deg på et mestringstilbud?

Kontakt:
Karina V. Andreassen, Frivillighetskoordinator
Tlf: 458 70 310
E-post: karina.vennerod@kianorge.no