KIA Mestring tilbyr gratis aktiviteter og kurs for kvinner med innvandrerbakgrunn. Kvinnene får også tilbud om gratis barnepass under aktiviteten. Du finner KIA Mestring i Oslo og Stavanger.

 

Bli frivillig!
Jeg vil være frivillig!


Kontakt oss

Har du spørsmål, ønsker du mer informasjon eller ønsker du å bli med som frivillig?
Ta kontakt med frivillighetskoordinator!
Tlf. 45870329, e-post: marianne.fjermestad@kianorge.no