KIA Rogaland 25 år! Lørdag 1. juni 11:00-15:00

KIA Rogaland 25 år!

Lørdag 1. juni Gand kirke

11.00-15.00

Dette blir en storsamling for alle som er opptatt av flyktningers situasjon i menighet og samfunn. Spesielt fokus på hvordan asylsøkere og flyktninger tas i mot og inkluderes.

PROGRAM  

 

11:00 til ca kl 13:00

  • Åpning ved Ludvig Bjerkreim, prost i Sandnes
  • Sang ved KIAs multikulturelle gospelkor
  • Hovedtema: Flerkulturell menighetsutvikling, illusjon eller mulighet? Panelsamtale med menighetsledere som har erfaringer på området

 

Ca kl 13:00 til 14:00

  • Tema: Hva gjør vi for å ta imot asylsøkere og flyktninger? Inspirasjon og ideutveksling fra KIAs  lokalavdelinger
  • Drama ved KIA-Ung Klepp
  • Sang ved KIA-Ung Nærbø

 

Ca kl 14:00 til 15:00

  • Mat fra hele verden, leker og aktiviteter

VELKOMMEN!

PRAKTISK INFORMASJON:

                    Henting på NSB Sandnes stasjon (ikke “Ruten”). Gi beskjed min. tre dager før hvis du må hentes der.

Barnepass under panelsamtalen.

Offer til KIA Rogaland  

 

Arr: KIA Rogaland