KIA samarbeider med asylmottak på Vestnes

Ina Galbur som er barnefag og bosettingsansvarlig
Ina Galbur som er barnefag og bosettingsansvarlig

-KIA i Molde samarbeider med Mottaket på Vestnes drevet av selskapet Link. Torsdag var Aina fra KIA Ung og Reidar Andestad fra KIA Molde og leverte mye klær, sko og leker som var samlet inn til asylsøkerne. Samarbeidspart på mottaket er Ina Galbur som er barnefag og bosettingsansvarlig ved mottaket. Hun er selv fra Moldova og hun snakker godt norsk.
Det er 147 plasser ved mottaket. Av de er det 100 men som bor på gamle Åslia som tidligere var et hjem for psykiatriske pasienter. Mennene lager selv mat og har god plass til spill og aktiviteter. Videre er det 10 enslige kvinner som bor i leiligheter i Vestnes og det samme gjør 37 familier/familiemedlemmer. Fra 1.februar tar Vestnes Mottak i mot 30 nye asylsøkere og det betyr at det er travle tider for å finne flere leiligheter knyttet til mottaket. De har også opsjon på 30 plasser til, men det er ikke bestemt om de kommer.

Reidar Andestad -KIA Møre, Ina Galbur ved Vestnes Mottak og Aina Myrvik KIA Ung
Reidar Andestad -KIA Møre, Ina Galbur ved Vestnes Mottak og Aina Myrvik KIA Ung

KIA Ung og Mottaket på Vestnes har også samarbeid om søknad om aktivitetsmidler til asylbarna og fått innvilget støtte til at en del barn kan få en dag på Lekeland og Moldebadet. Det er flott.

På tavlen i administrasjonsbygget står det 9 navn på flyktninger og kommunenavn, det er 9 asylsøkere som nå har fått godkjent opphold i Norge og som nå skal over til ulike kommuner. Så det går mot en hektisk uke for Ina og hennes kollegaer.
Den 17 desember er det julepakkedag i KIA på kontoret i Molde i Storgate 29, her blir det pakket om gaver til barna på asylmottaket og noen andre steder. Gaver kan levers inn hos bokhandler Ark og til Pizzabakeren.