-KIA trengs mer enn før, sier biskop Reinertsen.

En engasjert biskop Stein Reinertsen på KIAs medarbeidersamling

-Trenger vi fortsatt KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid, spurte biskop Stein Reinertsen på KIAs medarbeidersamling i Kristiansand 29.mai.  Ja, til de grader trenger vi KIA, svarte han.  -Dersom vi skal elske vår neste, har vi et særlig ansvar for innvandrerne.  Du skal være rimelig oppegående for å klare å være asylsøker.  Vi har et ansvar for integrering.  Vi har et ansvar for å inkludere nye landsmenn i våre fellesskap.

-Skal vi lykkes med noe slikt må mange jobbe med det. Mange instanser må samarbeide for å gi gode resultat. KIA er gode på samarbeid og KIA bruker mye tid på den første store utfordring for innvandrerne, nemlig å lære de norsk språk. Fortsett med det, sa biskop Reinertsen.

-Mitt liv ble rikere når jeg fikk kontakt med flyktninger og fortalte om flere eksempel på det fra menighetsliv og internasjonalt arbeid.  Flyktninger er på mange måter en gave som gjør oss og samfunnet rikere.  Og det gjør våre menigheter bedre, understreket en engasjert biskop Stein Reinertsen.