KIA viderefører sitt arbeid mot barn og ungdom

Mette Marie Bommen Hebnes er nestleder i KIAs landsstyre
Mette Marie Bommen Hebnes er nestleder i KIAs landsstyre

 

KIA viderefører all aktivitet rettet mot barn og unge

KIA driver i dag et stort arbeid rettet mot barn og unge, ikke minst mot unge asylsøkere og unge flyktninger.  I forbindelse med at KIA Ung, fra nyttår har valgt å gå inn i Laget (NKSS) har landsstyret  i KIA den 21.11. drøftet situasjonen.  -Landsstyret i KIA vil presisere at all aktivitet rettet mot barn og ung blir videreført i KIA, sier nestleder Mette Marie Hebnes.  Hun sier også at KIA er glad for at Laget setter fokus på flerkulturelt arbeid.

KIA vil nå avklare en samarbeidsavtale med Laget og vil komme tilbake med informasjon om denne når den er avklart.  KIA Ung/Laget Interact skal ha årsmøte 13.desember.