KIA viktig i integreringsarbeidet i Norge

KIAs landsmøte ble åpnet av Olaug Bollestad, nestleder i KrF

Olaug Bollestad, nestleder i KrF, åpnet KIAs landsmøte i Stavanger på tirsdag 17.oktober. Hun takket KIA for organisasjonens omfattende arbeid for asylsøkere og flyktninger. Uten KIAs og lignende organisasjoners arbeid vil vi fort få uheldige parallell-samfunn i Norge.

Hun viste til at KIA fikk en ekstra bervilgning til sitt opplærings- og samfunnarbeid i 2017 og hun lovet at KrF vil arbeide for at det skal videreføres i 2018, selv om det så langt ikke ligger inne i statsbudsjettet.

Lagre