KIAs konvertittnettverk har samling i Bergen 28-29. april

Vi jobber med en konferanse om trosfrihet for konvertitter der vi samtidig offisielt skal lansere KIA konvertittnettverk, heretter kalt (KKN)

I styringsgruppa sitter Rune Fiskerstrand, Tor Øyvind Sandaker, Turid Ekeland alle Kia og Jan Bygstad Delk.

KIA inviterer til seminar i Bergen om konvertittter
KIA inviterer til seminar i Bergen om konvertittter

 

Første dag fredag 28. april blir  programmet preget av mer interne anliggender som kompetansedeling og møtepunkt for menighetsledere som har konvertitter i sin sammenheng.
Lørdag 29.april blir det åpent seminar.
Velkommen til seminar i Bergen!
Vi kommer tilbake  med endelig program

 

 

 

Lagre