KIAs menighetsnettverk i Rogaland 3.april

Kveldens ressursperson er en erfaren leder i norsk sammenheng mht temaet flerkulturell utvikling eller etniske grupper.

RuneRune Fiskerstrand:  leder av KIA Øst, introduserer opplegget  «Tro mellom venner»

Materiellet er tenkt som en hjelp i forhold til hvordan fører vi samtalen med vår muslimske naboer

– Info om hvordan bli KIA-menighet
– Kaffepause, spørsmål, samtale. Dato og tema for kommende samlinger.

Påmelding til epost: rogaland@kianorge.no

 

Velkommen til KIAs menighetsnettverk!

Vi ønsker å samle prester, menighetsledere og frivillige til nettverkssamlinger. Hovedintensjonen er å få innspill fra gode ressurspersoner og “spille hverandre gode” for å bli mer inkluderende og flerkulturelle menigheter.

Vi tror samlingene kan bli til inspirasjon, gi sentral kunnskap og bringe nye ideer. Menigheter melder seg inn i KIA, som menighet, for å stå bedre rustet i oppgaven med å inkludere mennesker fra andre kulturer enn vår egen. Vi utfordrer de menighetene som ikke har gjort det til å ta det opp i sitt menighetsråd om de skal bli medlem. Flerkulturelt fellesskap er ikke bare for spesielt interesserte, snart er hver femte person i området en innvandrer.

Det handler om hva det vil si å være kirke lokalt for de menneskene vi har i vårt nærmiljø,- på en troverdig måte.

KIA vil gjerne bistå menighetene i Rogaland og være en katalysator for den utviklingen dere ønsker å få til lokalt.

Turid Ekeland, regionleder
KIA Rogaland,
Tel. 48 31 41 45