KIA mestring Oslo

KIA mestring er et aktivitetstilbud for minoritetskvinner i Norge. KIA mestring har forskjellig type kurs og aktiviteter som vi har på ettermiddagen og er åpent for alle. Det er heller ingen aldersgrense på kursene. Alle kursene er gratis. De som holder kursene jobber her som frivillige.

Du finner oss i Ebbells gate 1, 0183 Oslo, rett ved Brugata.

Om kursene:

Leksehjelp for flerspråklige barn

Vi tilbyr flerspråklig leksehjelp for barn i barne- og ungdomsskolealder. Mødre som går på norskkurs eller grunnskole kan også delta om de ønsker. Blant våre frivillige har vi både lærere, pedagoger og andre kompetente bidragsytere. Prosjektleder Faisa er alltid tilstede og tilgjengelig under leksehjelpen. Leksehjelpen finner sted i egnede klasserom hver tirsdag og torsdag i tidsrommet 16:00-18:00.

Aerobics

På torsdager tilbyr vi Aerobicstrening for minoritetskvinner. Det skal være fokus på å ha enkle øvelser slik at alle kan delta. Treningsøkten varer i 1 time og er etter skoletid.

Strikkekafé

Våren 2018 tilbyr KIA minoritetskvinner kurs i å strikke, hekle eller sy. Det vil være en kafé hvor man kan sosialisere seg, ta opp viktige temaer og samtidig lære seg et nytt håndverk. Dette er en unik sjanse for kvinnene å bli kjent med hverandre og snakke norsk med hverandre. Aktiviteten vil være etter skoletid.

Svømmekurs

Svømmekurset vårt er et gratistilbud for kvinner uten grunnleggende svømmeferdigheter, og hensikten er å trygge disse kvinnene i vannet og videreføre dette til egne barn. Svømmingen er i tillegg bra for helsa og det fremmer sosialt samvær. Kurset finner sted mandager 15:00-16:30 like i nærheten av KIA i Oslo. Mayada Moussa er instruktør.

Juridisk rådgiver

Av og til kan man ha behov for å snakke med noen, eller for å ha en kontaktperson som kan hjelpe med spørsmål angående skilsmisse, UDI og NAV og andre generelle rettslige spørsmål. Vi tilbyr samtale med en kvinnelig jurist som kan fungere som en kontaktperson som minoritetskvinnene kan benytte seg av. Hun kan også hjelpe kvinnene ved å henvise dem videre til riktig instanser slik at kvinnene får den hjelpen de skulle trenge og som de har rett på. Juridisk rådgiver vil være tilgjengelig hver torsdag fra kl 13:30-15:30.

Det er gratis barnepass under alle aktivitetene!

Dersom det er noen spørsmål, så ta kontakt med Signe (frivillighetskoordinator) Tlf: 45870319

Epost: signe.marie@kianorge.no