Home / KM Stavanger

KM Stavanger

Om KIA Mestring Stavanger

KIA Mestring Stavanger tilbyr gratis aktiviteter og kurs for kvinner med innvandrerbakgrunn. Aktivitetene er åpne for alle, men på aktiviteter med begrenset antall plasser blir kursdeltakerne på KIA Kompetanse prioritert. KIA Mestring tilbyr også gratis barnepass under aktivitetene for de som trenger det. Aktivitetene våre holder til i våre lokaler i Vaisenhusgata 5, Stavanger om ikke annet er oppgitt.

I Stavanger har vi rundt 15 kvinnelige frivillige som er med på aktivitetene. I tillegg har vi en ansatt frivillighetskoordinator som følger opp de frivillige og legger til rette for aktivitetene.

Følg oss gjerne på Facebook for flere oppdateringer! https://www.facebook.com/kiavelferdstavanger

Aktivitetene

Håndarbeidskafé

Torsdager 13.45-15.45 ønsker vi velkommen til Håndarbeidskafé for kvinner med innvandrerbakgrunn. Her gis det mulighet for å lære seg å strikke og hekle, drikke kaffe og te, og snakke norsk. Vi har mange fine frivillige som ønsker å bli kjent og snakke med de som kommer og som kan hjelpe med håndarbeidet om man har behov for litt hjelp. Det er gratis å komme på Håndarbeidskaféen, og vi har både garn og pinner til de som kommer.

Barnepass

Flere av våre frivillige er med som barnepassere, både under aktivitetene, men også på formiddagen når mødrene er på språkopplæringsprogrammet. Vi ønsker at mor og barn skal føle seg trygge, og vi ber derfor alle frivillige som jobber med mindreårige å vise gyldig politiattest.

 

Samtaler og juridisk hjelp

Av og til kan man ha behov for å snakke med noen, eller for å ha en kontaktperson som kan hjelpe med spørsmål angående skilsmisse, UDI og NAV og andre generelle rettslige spørsmål. Vi tilbyr samtale med frivillighetskoordinator, samt en kvinnelig jurist som kan fungere som en kontaktperson som minoritetskvinnene kan benytte seg av. Hun kan også hjelpe kvinnene ved å henvise dem videre til riktig instanser slik at kvinnene får den hjelpen de skulle trenge og som de har rett på. Ta kontakt med frivillighetskoordinator for å finne en tid som passer.

Dansing

Etter ønske fra kursdeltagerne, legger KIA Mestring til rette for dansing noen onsdager etter skolen. En av kursdeltagerne vil fungere som instruktør ved hjelp av youtube-videoer.

Svømmeopplæring

KIA Mestring tilbyr i samarbeid med Universitetet i Stavanger svømmeopplæring mandager og fredager for minoritetskvinner som ikke kan svømme på Solborg Folkehøgskole. Da vi har et begrenset antall plasser her, vil kursdeltakerne på KIA Kompetanse prioriteres. Alle innvandrerkvinner kan imidlertid ta kontakt med frivillighetskoordinator for å sette seg på venteliste.

Foreldreveiledningsprogram (ICDP)

Vi ønsker å starte opp med foreldreveiledningsprogrammet ICDP våren 2018. Følg med her eller på våre facebooksider for mer informasjon.

Bli frivillig!
Jeg vil være frivillig!

Kontakt oss

Har du spørsmål, ønsker du mer informasjon eller ønsker du å bli med som frivillig?
Ta kontakt med frivillighetskoordinator!
Marianne Fjermestad, Tlf. 45870329, e-post: marianne.fjermestad@kianorge.no