KIA Mestring Stavanger

Alle aktiviteter er avsluttet for året. Oppstart i 2020 er 15. januar. Eventuelle endringer i aktiviteter, dager og/eller tider, vil bli oppdatert på hjemmesiden. 
Du kan også ta kontakt på tlf: 458 70329 om du har noen spørmål.

………………………………………………………………………………………………………..
KIA Mestring Stavanger tilbyr gratis aktiviteter og kurs for kvinner med innvandrerbakgrunn. Aktivitetene er åpne for alle, men på aktiviteter med begrenset antall plasser blir kursdeltakerne på KIA Kompetanse prioritert. KIA Mestring tilbyr også gratis barnepass under noen aktiviteter for de som trenger det, ta kontakt ved behov. Aktivitetene våre holder til i våre lokaler i Vaisenhusgata 5, Stavanger om ikke annet er oppgitt.

I Stavanger har vi flere kvinnelige frivillige som er med på aktivitetene. I tillegg har vi en ansatt frivillighetskoordinator som følger opp de frivillige og legger til rette for aktivitetene.

Følg oss gjerne på Facebook for flere oppdateringer! 

 

Aktivitetene 

Håndarbeidskafé
Onsdager 12.30-14.30 ønsker vi velkommen til håndarbeidskafé for kvinner med innvandrerbakgrunn. Her gis det mulighet for å lære seg å strikke, hekle, male og sy. Vi drikker kaffe og te, og snakke norsk. Vi har mange fine frivillige som ønsker å bli kjent med og snakke med de som kommer, og som kan hjelpe med håndarbeidet om man har behov for litt hjelp. Det er gratis å komme på håndarbeidskaféen, og vi har både garn, pinner og annet utstyr til de som kommer.

 

Datakurs for nybegynnere – FULLT
Mandager kl 18:00 – 19:00 har vi gratis datakurs for nybegynnere. Det er et kurs for kvinner med minoritetsbakgrunn som har liten, eller ingen, erfaring med bruk av data. Kurset vil gjennomgå ulike temaer som skal gjøre det lettere for kursdeltakerne å benytte datamaskinen i hverdagen. Første kursperiode starter 02. september, varighet 5 uker. Da vi har et begrenset antall plasser, vil kursdeltakerne på KIA Kompetanse prioriteres.

 

Malekurs for nybegynnere
Torsdager kl: 14:00 – 15:30 ønsker vi velkommen til malekurs for nybegynnere. Kurset er for minoritetskvinner som ønsker å lære seg enkle teknikker for bildemaling og blanding av fager. Det er gratis å være med på kurset og vi har alt utstyret som trengs, men kurset krever påmelding.

 

Samtaler og juridisk hjelp
Av og til kan man ha behov for å snakke med noen, eller for å ha en kontaktperson som kan hjelpe med spørsmål angående skilsmisse, UDI og NAV og andre generelle rettslige spørsmål. Vi tilbyr samtale med frivillighetskoordinator, og har et samarbeid med Kirkens Bymisjon som minoritetskvinnene kan benytte seg av. Sammen kan vi også hjelpe kvinnene ved å henvise dem videre til riktig instanser slik at kvinnene får den hjelpen de skulle trenge og som de har rett på. Ta kontakt med frivillighetskoordinator for å finne en tid som passer.

 

Svømmeopplæring
KIA Mestring vil i samarbeid med Universitet i Stavanger tilby svømmeopplæring hvervår for minoritetskvinner som ikke kan svømme. Da vi har et begrenset antall plasser her, vil kursdeltakerne på KIA Kompetanse prioriteres. Alle innvandrerkvinner kan imidlertid ta kontakt med frivillighetskoordinator for å sette seg på venteliste.

 

Informasjons- og veiledningskurs
KIA Rogaland arrangerer informasjons- og veiledningskurs for minoritetskvinner hver onsdag klokken 09:30 – 11:30. Med informasjons -og veiledningskurset ønsker vi i KIA å skape et sosialt, trygt og kjekt sted for å lære mer om det norske samfunnet. Deltakerne vil få treffe folk fra kommuner, staten og frivillige organisasjoner som jobber med mye interessant. Noen av temaene er; helse, frivillighet, identitet og tilhørighet for mennesker med flere kulturelle identiteter. Vi skal også snakke om temaer som demokrati, samarbeid mellom skole og hjem, samt få besøk av brannvesenet som skal fortelle om sikkerhet i hjemmet. Vi tror at det man lærer mer om blir man også tryggere på, og det kan øke trivsel i et nytt samfunn. Etter informasjons- og veiledningskurset lager vi lunsj sammen, lunsjen varer fra klokken 11:30 – 13:00. Det er kun deltakere som har deltatt på informasjons- og veiledningskurset som kan være med på lunsjen. NB: Denne aktiviteten har ikke barnepass.

For mer informasjon om KIA Rogaland sitt arbeid trykk her

 

Bli frivillig!

Ta kontakt med vår Frivillighetskoordinator om du har spørsmål, ønsker mer informasjon eller ønsker å være frivillig hos oss. 

 

Kontakt:
Marianne Fjermestad, Frivillighetskoordinator
Tlf: 458 70 329
E-post: marianne.fjermestad@kianorge.no

 

KIA Mestring

KIA Mestring er tenkt som en arena for mestring og nettverksbygging for minoritetskvinner og barn i Oslo, Kristiansand og Stavanger.

Målsettingen vår er å bidra til økt kunnskap, helse og trivsel gjennom fokus på trening, helse- og kostholdsveiledning, ulike rådgivningstjenester, opplærings- og kompetansekurs samt forebyggende holdningsskapende arbeid om temaer som omhandler kvinne og migrasjons helse for minoritetskvinner og barn i Oslo, Kristiansand og Stavanger.

Vi arrangerer derfor ulike aktiviteter og treningstilbud for kvinners som deltar i norskopplæringsprogrammet og for andre kvinner som har lyst til å delta på våre aktiviteter.

På KIA Mestring kan du delta og bidra med dine erfaringer samtidig som du praktiserer norskkunnskaper sine. Vi ønsker et sosialt fellesskap hvor vi kan le og ha det gøy samtidig som vi kan lære av hverandre.

 

KIA Mestring Stavanger er sponset av:

Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Kommune