Om KIA Mestring Stavanger

KIA Mestring Stavanger tilbyr gratis aktiviteter og kurs for kvinner med innvandrerbakgrunn. Aktivitetene er åpne for alle, men på aktiviteter med begrenset antall plasser blir kursdeltakerne på KIA Kompetanse prioritert. KIA Mestring tilbyr også gratis barnepass under aktivitetene for de som trenger det. Aktivitetene våre holder til i våre lokaler i Vaisenhusgata 5, Stavanger om ikke annet er oppgitt.

I Stavanger har vi rundt 15 kvinnelige frivillige som er med på aktivitetene. I tillegg har vi en ansatt frivillighetskoordinator som følger opp de frivillige og legger til rette for aktivitetene.

Følg oss gjerne på Facebook for flere oppdateringer! https://www.facebook.com/kiavelferdstavanger

Aktivitetene

Håndarbeidskafé

Onsdager 13.00-15.00 ønsker vi velkommen til håndarbeidskafé for kvinner med innvandrerbakgrunn. Her gis det mulighet for å lære seg å strikke, hekle, male og sy. Vi drikker kaffe og te, og snakke norsk. Vi har mange fine frivillige som ønsker å bli kjent med og snakke med de som kommer, og som kan hjelpe med håndarbeidet om man har behov for litt hjelp. Det er gratis å komme på håndarbeidskaféen, og vi har både garn, pinner og annet utstyr til de som kommer.

Samtaler og juridisk hjelp

Av og til kan man ha behov for å snakke med noen, eller for å ha en kontaktperson som kan hjelpe med spørsmål angående skilsmisse, UDI og NAV og andre generelle rettslige spørsmål. Vi tilbyr samtale med frivillighetskoordinator, og har et samarbeid med Kirkens Bymisjon som minoritetskvinnene kan benytte seg av. Sammen kan vi også hjelpe kvinnene ved å henvise dem videre til riktig instanser slik at kvinnene får den hjelpen de skulle trenge og som de har rett på. Ta kontakt med frivillighetskoordinator for å finne en tid som passer.

Yoga/mindfullness

Mandager 14:00 – 14:45 har vi pilates og mindfullness for kvinner med innvandrerbakgrunn. Her vil deltakerne lære teknikker for avspenning, med mål om å skape ro og balanse i kropp og sinn. Deltakerne vil også få nødvendig kunnskap for å trene opp styrke og bevegelighet, med vekt på konsentrasjon, balanse, pust og avspenning.

Foreldreveiledningsprogram (ICDP)

ICDP (International Child Development Program) er et kurs for somaliske mødre, og krever påmelding. I løpet av kurset vil deltakerne få nødvendig kunnskap for å få et enda bedre forhold til barna sine. Målsettingen med kurset er å finne tryggheten og bekreftelsen på at mødrene er gode foreldre ved at de blir mer bevisste på hva de gjør som er bra for barna.

Svømmeopplæring

KIA Mestring vil i samarbeid med Universitet i Stavanger tilby svømmeopplæring våren 2019 for minoritetskvinner som ikke kan svømme. Da vi har et begrenset antall plasser her, vil kursdeltakerne på KIA Kompetanse prioriteres. Alle innvandrerkvinner kan imidlertid ta kontakt med frivillighetskoordinator for å sette seg på venteliste.

 

Bli frivillig!
Jeg vil være frivillig!

Kontakt oss

Har du spørsmål, ønsker du mer informasjon eller ønsker du å bli med som frivillig?
Ta kontakt med frivillighetskoordinator!
Marianne Fjermestad, Tlf. 45870329, e-post: marianne.fjermestad@kianorge.no