Kommunene må bosette flere flyktninger neste år

Syriske flyktninger -fn-bilde

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber kommunene om å bosette 50 000 flyktninger i årene 2016–2019. Det er behov for å bosette 13 200 flyktninger for hvert år i 2016 og 2017, og 12 000 for hvert år i 2018 og 2019.

– Behovet både for 2016 og de neste årene vil kunne øke, gitt den utviklingen vi ser av mennesker som søker beskyttelse i mange europeiske land i dag, sier Geir Barvik, IMDis direktør.

Ekstratilskudd i 2015

Tidligere i år besluttet Stortinget å innføre et ekstratilskudd på til sammen 50 millioner kroner som gis til kommuner som bosetter flere enn IMDi anmoder om.

  • Så langt i 2015 har hele 216 kommuner sagt ja til å bosette det antallet flyktninger de er blitt anmodet om eller flere. Dette er en økning fra foregående år. I 2013 hadde kun 77 kommuner slike vedtak, mens det samme tallet i fjor var 141.

– Jeg har tro på at flere kommuner vil si ja til å bosette det antall flyktninger IMDi anmoder om, slik at færre mennesker med lovlig opphold blir sittende og vente på mottak. Det er fortsatt mange som venter på å bli bosatt, og jeg har håp om at den positive tendensen vil fortsette, sier Barvik.

Les hele saken hos IMDi her

X