Kommunene må bosette flere

Flere må bli bosatt

Kommunene må bosette flere flyktninger i 2015.Kommunene må bosette flere
flyktninger i 2015.

12 750 flyktninger vil i år trenge en kommune å flytte til. Det viser en ny prognose fra Nasjonalt utvalg for bosetting. Basert på svar fra kommunene som har gjort vedtak om bosetting, og positive signaler fra flere kommuner, forventer IMDi at om lag 8 300 flyktninger vil bli bosatt i 2015.

Dette er en liten økning sammenlignet med 2014, da til sammen 7 800 flyktninger ble bosatt i landets kommuner. I en gjensidig, forpliktende samarbeidsavtale mellom staten og kommunesektoren var måltallet for bosetting for i fjor 10 000 flyktninger.

Flykninger i Irak møter Angelina Jolie

IMDi ga allerede i 2013 beskjed til kommunene om behovet for å bosette i alt 28 000 flyktninger i årene 2014 – 2016. Selv om kommunene bosatte mange flyktninger i fjor, var det likevel et sprik på over 2 000 i forhold til behovet. Dermed blir det et etterslep, som gjør at bosettingsbehovet øker tilsvarende i år. I tillegg skal Norge ta imot flere overføringsflyktninger enn tidligere, og flere asylsøkere som kommer til Norge har krav på beskyttelse.

Les hele saken hos IMDi her

X