Kompetanse innvandring

Maria Bergheim
Maria Bergheim

KOMPETANSE INNVANDRING- viktig for det norske arbeidsliv og samfunn
Skrevet av Maria Greenberg Bergheim, KIA.
Den 21.mai, på FN sin World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development ble 10 års jubileet til Top10 feiret på Oslo Rådhus med både ordfører Fabian Stang og Hans Kongelig Høyhet kronprins Håkon til stede. KIA var selvfølgelig også til stede når de ti vinnerne for 2014 skulle gjøres stas på.
Top10 er et prosjekt som startet opp i 2004. Prosjektet er basert på å gjøre førstegenerasjonsinnvandrere synlige i det norske samfunnet. Prosjektet søker å vise «veien til suksess» og å bygge rollemodeller av personer med internasjonal bakgrunn som har gjort det bra i Norge. Prosjektet ligger under Leadership Foundation som jobber med mangfoldskompetanse i arbeidslivet og med ungdom. Noen tidligere vinnere av Top10 er politiker Akhtar Chaudry, kvinneforkjemper og KIA venn Safia Abdi og tidligere statsråd Mauela Osmundsen.
Det å se mangfold fra et ressursperspektiv handler om å se verdiene av og utnytte individets unike egenskaper. Vi i KIA ser at det å ta imot hjelp, og det å få mulighet til å delta er kjempe viktig. Men vi ser også at det kommer et punkt der vi alle ønsker å være bidragsytere, vi ønsker å gi tilbake, og vi ønsker å være gode rollemodeller for andre rundt oss.
DET Å VISE AT VEIEN TIL SUKSESS ER MULIG, Å VISE AT DET GÅR AN Å VÆRE SEG SELV OG LYKKES, ER EN INSPIRASJON FOR ALLE. VÆR STOLT I MOTGANG OG YDMYK I MEDGANG… VÆR BEST I DEN DU ER.
Lisa Cooper, prosjektleder.
Kronprins Håkon sier i sin tale at vi som samfunn får det mye bedre om alle menneskene i det får utnyttet sitt fulle potensiale. Han roser årets vinnere og tidligere vinnere for å ha benyttet sin unike kompetanse til å gjøre Norge til et bedre land.
Det er positivt for samfunnet å ha et så anerkjent prosjekt til å stå i spissen for å løfte frem de som utpeker seg på bakgrunn av verv eller stilling, fagkompetanse å sitt felt, ledertalent, selvledelse eller de som utpeker seg i innovativt lederskap. For det handler om å gi signaler til landet og samfunnet at det lønner seg å legge vekt på arbeidsstyrkens ulike personligheter, livserfaringer, samt erfaringer og kompetanse fra utlandet.
De nye tallene fra tekningsberegningsutvalg på Osloregion.no viser et enormt ubenyttet potensiale i høyt utdannet arbeidskraft som allerede bor i Norge. Denne arbeidskraften består av en stor gruppe innvandrere som har kommet til Norge i voksen alder og som opplever store utfordringer ved å komme inn i arbeidslivet! Vi KIA møter disse menneskene i våre regioner og lokalavdelinger til stadighet, og vi ser at de som får jobb ofte ender opp i yrker som ikke står i samsvar med deres utdanning og kompetanse. Det er klart at det er mange og ulike bakenforliggende årsaker til dette, men tendensen er ikke god. Heldigvis er det mange kommuner og næringer som jobber mot et større mangfold. Opera Software går ut å sier at innovasjon har bedre vekstvilkår der det er mangfold, og Innovasjon Norge sier at som leder må man synliggjøre rollemodeller med internasjonal bakgrunn. Dette er gode tendenser! Under talen til Lisa Cooper som er prosjektleder snakkes det om kulturforståelse som lederstil. Dette er både en utfordring og en oppfordring til samfunnet til vårt. For det er på høy tid å gå fra ord til handling. Det har lenge vært bred politisk enighet om at vi ønsker et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Det koster samfunnet og næringslivet i form av tapte inntekter og økte utgifter om ikke potensialet som ligger i den tilgjengelige arbeidskraften blir verdsatt og tatt i bruk!