Home / Ledige Stillinger / Kompetanse Koordinator

Kompetanse Koordinator

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) søker: Kompetanse Koordinator 50%
Arbeidsgiver: KIA Norge
Stillingstittel: Kompetanse Koordinator
Sted: Stavanger
Søknadsfrist: 1. juni
Varighet: Prosjektstilling fra 01.08.2018 til 30.06.2019 med stor sannsynlighet for forlengelse.
Kontaktperson: HR leder Ann Helen Nilsen Malde, 48314166.
Søknad med CV og Referanser sendes til: HR leder, kiapersonal@kianorge.no

Om KIA
Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, er en frivillig og ideell organisasjon og en av Norges første og største landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet. KIA ble etablert i 1974 av ulike kirker og misjonsorganisasjoner som så behovet for en organisasjon som kunne ivareta det kristne ansvaret i forhold til økt innvandring, og er en økumenisk og diakonal organisasjon. Vår visjon er et flerkulturelt fellesskap, i kirke og samfunn. Vi gjør Norge varmere!

KIA Velferd består av tre fagområder: KIA Kompetanse, KIA Mestring og KIA Fremtid og ble etablert i Oslo, Kristiansand og Stavanger i 2017 etter bevilgninger over statsbudsjettet. Arbeidet bygger på 43 års erfaring fra KIAs Norskkurs og barnehage i Oslo.

KIA Kompetanse er et språkopplæringstilbud til innvandrerkvinner som ikke har rett til gratis norskopplæring i kommunal regi. Hovedmålsettingen er en generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt.

KIA Mestring er en arena for mestring og nettverksbygging for minoritetskvinner og barn. Målet er å bidra til økt kunnskap, helse og trivsel gjennom fokus på trening, helse- og kostholdsveiledning, ulike rådgivningstjenester, opplærings- og kompetansekurs samt forebyggende og holdningsskapende arbeid gjennom temaer som omhandler kvinner og migrasjonshelse for minoritetskvinner og barn.

KIA Fremtid består av KIA Integreringsbarnehage og KIA Barnepass. KIA Fremtid tilbyr barnehageplass/barnepass til kvinnenes barn mens mor deltar på kurs.

KIA Kompetanse er nå på jakt etter en ny Kompetanse Koordinator til vårt språkopplæringsprogram for minoritetskvinner. Har du lyst til å jobbe med flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere og spille en positiv rolle i deres liv?

Arbeidsoppgaver
• Holde kontakt med NAV og offentlige instanser
• Rekruttere elever
• Individuell veiledning og oppfølging av deltagerne og kursholdere
• Kunne steppe inn som kursholder ved behov.
• Være med i videreutviklingen av KIA Kompetanse så vi blir enda bedre!

Egenskaper
• Gode kommunikasjonsevner
• Formidlingsevner
• Flink til å lytte og gi tilbakemeldinger
• Observant
• Tålmodig
• Empatisk
• God til å se muligheter
• Tar initiativ
• Liker å samarbeide med andre

Kvalifikasjoner
• Kap. 10 i opplæringsloven, paragraf 10-1. Utover de formelle kravene for tilsetting, fordres det skikkethet for arbeid i skolen knyttet til evne og vilje til å delta i kontinuerlig skoleutvikling i samsvar med læreplan og øvrige forskrifter. Evne til å kommunisere og bygge relasjoner med de ansatte og deltakere er også en del av den enkeltes skikkethet. Med skikkethet mees også evne og vilje til å innordne seg de arbeidsformer og organiseringsmåter norskkurset har valgt.

Vi tilbyr
• Stillingsbrøk: 50%
• En spennende og utfordrende jobb
• Et fleksibelt og engasjert personale med stor innsatsvilje
• Et trivelig arbeidsmiljø med et mangfold av elever
• Lønn og pensjonsordninger i henhold til KIAs regulativer
Og ikke minst: å virkelig kunne utgjøre en forskjell for innvandrerfamilier i din by!