Konflikter i Eritrea, Jemen og Somalia

 

 

Kart over Somalia, Etiopia, Eritrea,Sudan og Jemen
Kart over Somalia, Etiopia, Eritrea,Sudan og Jemen

Hvilke konflikter preger de ulike landene Somalia, Jemen og Eritrea ?

Somalia  Somalia er et av verdens fattigste land og den mest sårbare staten i 2013-indeksen for sårbare stater. To tiår med konflikt og humanitær krise, inkludert sult, har bidratt til at over 70% av Somalias befolkning regnes som fattige og over 40% som ekstremt fattige. Jordbruk står for 60 % av statsbudsjettet. Om lag 90 % av regjeringens utgifter går til å lønne byråkrater og militæret

Sikkerhet: Sikkerhetssituasjonen i Mogadishu, så vel som i Somalia for øvrig, er høyst ustabil. Al Shabaab er i stand til å gjennomføre ødeleggende angrep mot troppene til den afrikanske union, de somaliske sikkerhetsstyrker og mot politiske mål i Mogadishu.  Al Shabaab har til tross for tap av baser, inntekter og militær kampevne opprettholdt sin evne til å utgjøre en betydelig trussel mot somaliske myndigheter, sivilbefolkningen og internasjonale støttespillere.

Noen mener at konflikten i Somalia primært er en kamp om makten mellom ulike klaner og ikke en krig om hvordan islamsk tro skal etterleves.

Eritrea

Landet brøt ut av Etiopia i 1996 og ble selvstendig. Landet har en isolert leder, Isaias Afewerki ,som styrer som en brutal diktator. Det er ikke rapportert om organisert partipolitisk opposisjonell aktivitet i Eritrea. Fra 2001 har det ikke vært mulig å drive organisert myndighetskritikk inne i Eritrea. Menneskerettighetssituasjonen i Eritrea er blitt stadig forverret siden 2001. Dette gjelder særlig for personer som har stilt seg kritiske til eritreisk regime og til måten landet styres på. Eritrea regnes som et diktatur hvor all opposisjonell virksomhet er forbudt. Elleve tidligere regjeringsmedlemmer, omtalt som G-15, ble arrestert i 2001. En av dem som ble fengslet har blitt henrettet og åtte av de andre har omkommet i fengsel.

Ungdom blir kalt inn til militær og samfunnstjeneste som i utgangspunktet skulle være 18 måneder, men mange tvinges til å bli her i årevis. Flere rapporter omhandler at mindreårige kan bli rekruttert til militærtjeneste. Det er rapportert om at personer i nasjonaltjenesten kan være så unge som 16 år, praksisen fra 2011 er at barn over 8 år ikke får reise fra landet. Siden juni 2005 har eritreiske myndigheter utstedt høye bøter og/eller arrestert og fengslet nære familiemedlemmer til eritreere som har desertert eller unndratt seg nasjonaltjeneste. Det er blitt rapportert at nære familiemedlemmer har blitt tvunget til å betale en høy bot eller tvunget til tjeneste for å erstatte desertøren eller unndrageren. Andre rapporterte sanksjoner er tilbaketrekning av lisenser for å drive handel og forretninger, samt tap av eiendom og jord.

Jemen   Jemen ble samlet i 1990 og er det fattigste landet i Midtøsten. Landet har vært preget av borgerkriger, politisk vold og uro. Økonomiske vanskeligheter bidrar til en økende usikkerhet om Jemens fremtid.  I Jemen hersker det full borgerkrig. Houthi-milits (shia), understøttet av tidligere president Saleh, har den senere tid tatt kontroll over store områder, inkludert hovedstaden Sanaa. En koalisjon ledet av Saudi-Arabia (sunni) startet en militærkampanje mot opprørerne i mars 2015.  En blodig borgerkrig pågår.

Tradisjonelt antrekk i Somalia
Tradisjonelt antrekk i Somalia

Fakta informasjon om de ulike landene

Somalia (1960 frå Storbritannia)

Hovedstad: Mogadishu (2,1mill)

Språk: Somali er offisielt språk (Maay og Maxaa-tiri). Arabisk er annetspråk.

Religion: Islam (sunni)

Befolkning: 10,1 millioner (T:16,6)

Fertilitetsrate: 6 per kvinne (4 høyest i verden)

Aldersstruktur: 44,5 % er 14 år eller yngre, 53,1 % 15-64 år, 2,4 % 65 år eller eldre

Barnedødelighet: 103,7 per 1000 (2010, tredje høyest i verden)Forventet levealder: 50,8 år

Eritreisk skoleklasse med 80 elever
Eritreisk skoleklasse med 80 elever

Eritrea  (1993 fra Etiopia)            

Eritrea er regnet som et av de minst utvikla landene i verden.

Hovedstad: Asmara (1,2 mill)

President: Isaias Afewerki

Styresett: Presidentmodellen

Befolkning: 6,1 millioner (T:53,8)

Fertilitet 4,2 per kvinne

Offisielle språk: Tigrinja, Engelsk, Arabisk

Religion: Kristendom 50% Islam 50%

Areal: 121 320 km2

Sanaa er hovedstad i Jemen
Sanaa er hovedstad i Jemen

Jemen (1990 samlet)

Hovedstad: Sana’a (2,1 mill)

Etniske grupper: arabere

Språk: Arabisk   Fertilitet: 3,9

Religion: islam, sunni/shia 25%/75%

Befolkning:  26,7 mill (T:50,6 per km2)

Styreform: Republikk

Areal:527 970 km2

Syria (1944 fra Frankrike)

Statsform Republikk

Hovedstad  Damaskus (1,7 mill)

Befolkning 17 mill (T:92 pr km2) 90% arabere

Fertilitet 2,6 per kvinne

Totalareal 185 180 km²  Språk Arabisk

Religion Islam (sunni/shia 74%/17%) 10% kristne

Presiden Bashar al-Assad

 

Utarbeidet av Reidar Andestad for Nesset kommune

Kilder: Wikipedia, TheGuardian, FN-rapporter

Lagre

Lagre