Konvertitt får bli – men bare i ett år

Konvertitten David Kamalirad vant i rettsalen, men får bare bli i ett år
Konvertitten David Kamalirad vant i rettsalen, men får bare opphold i 1 år

Konvertitt får bli – på vilkår

Utlendingsnemnda har gitt David Kamalirad opphold i Norge, men konvertitten og hans støttespillere vil likevel påklage vedtaket, skriver bladet Sambåndet.

Som sambåndet.no tidligere har skrevet, ble Kamalirad trodd av Borgarting lagmannsrett på at han er ekte konvertitt og har behov for beskyttelse i Norge. Utlendingsnemnda (UNE) valgte ikke å anke dommen og måtte derfor behandle saken hans på nytt. Seksjonssjef Lars Erik Andersen i UNE bekrefter nå overfor sambåndet.no at de har fattet nytt vedtak i saken.

– Vi retter oss etter det domstolen har sagt, framholder Andersen.

Under henvisning til taushetsplikt vil han imidlertid ikke si noe om hva vedtaket konkret går ut på og henviser til Kamalirad selv.

Opphold i ett år

– Jeg har bare fått oppholdstillatelse i ett år, mens det normale er tre år. Det bekymrer meg, sier David Kamalirad til sambåndet.no.

Konvertitten som opprinnelig er fra Iran, er aktiv i Bergens Indremisjon. Administrasjonsleder der, Kenneth Hjortland, er en av dem som har engasjert seg i Kamalirads sak. Han forklarer overfor sambåndet.no at Kamalirad har fått opphold etter utlendingsloven paragraf 28a, som gjelder «velbegrunnet frykt for forfølgelse».

– Men så sier UNE at han fremdeles ikke har sannsynliggjort identiteten sin, og dermed får han bare opphold i ett år, som er den korteste perioden de har lov til å gi. I april neste år må han søke om fornyet oppholdstillatelse, og da må han også dokumentere en fortsatt kristen aktivitet, opplyser Hjortland.

Vil klage

Det er for lengst dannet en støttegruppe for David Kamalirad, og Hjortland sier at vedtaket fra UNE vil bli påklaget hva angår kravet til ytterligere å dokumentere identitet og kristen aktivitet.

– Vi opplever at dette dokumentasjonskravet er i strid med lagmannsrettens intensjon, sier Hjortland.

Lagmannsretten finner i dommen at det er en viss uklarthet om Kamalirads fødselsdato. men retten fastslår at «de spørsmålstegn man kan sette ved Kamalirads troverdighet, (kan) uansett ikke være avgjørende for spørsmålet om hans tilslutning til kristendommen er alvorlig ment».

Vedtaket fra UNE gir også arbeidstillatelse i ett år, og Kamalirad har nå fått tilbake jobben i 75 prosent stilling på Bergen postterminal. Til høsten starter han på et introduksjonsprogram for å lære mer om det norske samfunnet som han har vært en del av i mange år.

– Dyptpløyende tro

Asgeir Thomassen har vært advokat for David Kamalirad gjennom to rettsinstanser. Han svarer både ja og og nei på spørsmålet om hvorvidt denne saken kan få betydning for andre, såkalt presedens:

– «Ja» fordi den sier noe om risikoen ved å oppsøke huskirker i Iran, og at man ikke trenger å være pastor eller leder for å risikere forfølgelse som kristen i Iran. «Nei» fordi retten har gjort en veldig konkret vurdering av David Kamalirads spesielle sak, sier Thomassen og fortsetter:

– Det kommer an på alvoret i din tro, og Davids tro er etter min mening dyptpløyende.

Normal prosedyre er at folk som får innvilget opphold, kan søke om permanent oppholdstillatelse etter tre år. Har de vært lenge nok i landet, kan de da også søke om statsborgerskap, skriver Sambåndet.

Denne saken er basert på oppslag i Sambåndet 25.4.15