Konvertitt konferanse i Bergen 28-29.april

Velkommen til Konvertitt seminar i Bergen 28.-29.april

 

Hvorfor kan du ikke bare holde munn med hva du tror på?

Har vi er rettsikkerhet for konvertitter i Norge?

Konferanse i Bergen 28.-29.april 2017

 

Sted: DELK – kirken, Rosenberggaten 1, 5015 Bergen

Arrangør: KIA konvertittnettverk, KKN

 

Program

Fredag 28. april

Tema: «Jeg var fremmed, og dere tok i mot meg» Matt. 25,35

17.30 Registrering, Kaffe, te.

18.00 Velkomst ved Tor Øyvind Sandaker fra KIA konvertittnettverk

18.15 Musikkinnslag

18.30 Lars Mørling deler erfaringer fra sitt arbeid i Sverige.

19.30 Kveldsmat

20.00 Erfaringsdeling ved menighetsledere som har konvertitter i sin

sammenheng. Jan Kurt Hoholm fra pinsemenigheten Håpet Farsund, Jan

Bygstad fra DELK Bergen, med flere.

21.30 Avslutning med informasjon. Kveldsbønn

 

Lørdag 29. april

Tema: Har vi rettsikkerhet for konvertitter i Norge?

09:00 Registrering, Kaffe, te

09.30 Velkomst og presentasjon av KIA konvertittnettverk KKN

09.45 Lars Mørling: Asylsøkere, konvertering og menighetsliv, hvordan kan menighetene håndtere utfordringene?

10.45 Jon Ole Martinsen i NOAS: Konvertitter og rettsikkerhet, hvor ligger utfordringene? Sideblikk på situasjonen i Danmark og Sverige.

11.30-12.15 Sandwich og kaffe

12.15 Lansering av KKN, KIA konvertittnettverk. Hvorfor trenger vi et

konvertittnettverk? Konferansier: Reidar Andestad. Intervju med Rune

Fiskerstrand, Turid Ekeland og Stig Magne Heitmann

12.45 Er det farlig å være konvertitt i Europa i dag? Framlegging av Åpne

Dørers undersøkelse fra Tyskland, ved Stig Magne Heitmann.

13.30 Paneldebatt:

«Hvorfor kan du ikke bare holde munn om hva du tror på!?»

 

Har asylsøkere full religionsfrihet, inkludert friheten til å konvertere i dagens

Norge/Europa? Skjer det trakassering av konvertitter i Norge? Hvordan vil forfølgelsen av kristne i Midtøsten påvirke situasjonen i Norge?

 

Paneldeltakere: Jon Ole Martinsen, Lars Mørling, en konvertitt, Jan Kurt

Hoholm, Thea E. Haavet (Stefanusalliansen) m.fl

14.30 Tema: Nettverksbygging i praksis.

Gruppesamlinger med oppsummering i plenum

15.30-16.30 Middag og musikkinnslag

16.30 Takk for i dag og vel hjem

 

Presentasjon av innledere:

Lars Mørling. Svensk pastor og forfatter. Har arbeidet 13 år i Egypt i kristent arbeid. I dag er han pastor i Husbykyrkan i Stockholm, i en multikulturell bydel.

Han har mange års erfaring med flerkulturelle menigheter og inkludering av konvertitter.

Jon Ole Martinsen. Seniorrådgiver i Noas. Medforfatter i NOAS rapporten «Tro, håp og forfølgelse», om kristne konvertitter fra Iran. Sitter på mye erfaring og kompetanse på behandling av konvertitter i utlendingsforvaltningen og rettssystemet.

Stig Magne Heitmann. Faglig leder i Åpne Dører. Tidligere ansatt i KIA Bergen.

Jan Kurt Hoholm. Pastor i pinsemenigheten Håpet, Farsund.

 

KIA Konvertittnettverk

«For om ett lem lider, lider alle de andre med…

dere er Kristi kropp» 1 Kor 12:26-27

Hva kan du og din menighet gjøre?

En del mennesker på flukt konverterer til kristen tro enten i hjemlandet, på flukten, eller her i Norge. Noen kommer i en svært vanskelig situasjon. Menigheter over hele landet møter utfordringen, og vi har fått spørsmålet: Hvordan kan KIA, Kristent Interkulturelt

Arbeid i samarbeid med menighetene bidra til å svare på denne utfordringen? Derfor har vi dannet dette konvertittnettverket.

Henvendelsene KIA har fått har vært mange og ulike f.eks. –« Vi har noen som har begynt å gå i menigheten vår. De ønsker å bli kristne, har dere materiell til dåpsopplæring?» Eller:

«Vi vet lite om hvilken bakgrunn de har og hva de risikerer ved å konvertere, hva skal vi gjøre?» Mange kjenner at de trenger samtalepartnere om disse spørsmålene.

 

Velkommen på konferansen!

KIA landskontor: Vaisenhusgt. 5, 4012 Stavanger

www.kianorge.no

 

Påmelding konferansen i Bergen 28-29. april 2017:

sendes KIA Konvertittnettverk KKN innen mandag 10.apri til:

tor.oyvind@kianorge.no

Påmeldingsskjemaet som du får tilsendt på mail fra arrangøren, må returneres i utfylt stand. Vi trenger bl.a. beskjed vedr. fellesmåltidene i DELK og om du ankommer fredag kveld eller lørdag.

 

Adresse for arrangementet: Rosenberggaten 1, 5015 Bergen.

Pris: Fredag og lørdag: 700.- Kun fredag: 400.- Kun lørdag: 500.-

Betales til konto: 3000.17.16111 Innbetaling merkes: 500-4900-5007

Hvis du ønsker overnatting på Scandic Bergen City som ligger rett ved, bestilles dette selv på www.scandichotels.no Med booking kode: PROMO10B får du 10% avslag.

Jo tidligere en bestiller, jo bedre pris 

2017 Brosjyre A5 KKN konferanse Bergen vend på kortside ved utskrift

 

 

 

1
KIA Konvertittnettverk
KKN.
Påmelding til konferanse i Bergen 28.
29. april 2017.
Navn:
Adresse:
Poststed:
Telefon/mobil:
E
postadresse:
Kirkesamfunn/organisasjon/menighet:
Referanseperson
m. Mob Tlf
/
hvem fikk du invitasjonen a
v:
Konferanseavgift:
(
dekker deltakelse og måltider/forfriskninger)
Fredag kr. 400 ___
Lørdag kr. 500 ___
Fredag og lørdag kr.
700
___
(sett kryss)
Innbetales til kto. 3000.17.16111.
Merkes 500
4900
5007
(
viktig at dette
blir påskrevet)
Innb
etalingsadresse:
Kristen Interkulturelt Arbeid
KIA,
Vaisenhusgaten 5, 4012 Stavanger.
Måltider:
Kveldsmat fredag ___
Lunsj lørdag ___
Middag lørdag___
Alle måltider
_
_
(sett kryss).
Ankomst:
Fredag___
Lørdag
___
(sett
kryss)
Hver deltaker ordner overnatting selv. Hvis du ønsker å overnatte på
Scandic Bergen
City
som ligger rett ved konferansestedet, bestilles dette på
www.scandichotels.no
Bruk booking kode: PROMO10B og du
får 10 % avslag.
Påmeldingsskjema
et
sendes
til
tor.oyvind@kianorge.no
(vedlegg)
enten som Word
dokument eller
PDF
. fil (scannet skjema).
Alternativ pr. post til:
KIA
Konvertittnettverk
c/o
KIA Bjørgvin, Vestr
e Murallmenning
15, 5011
Bergen.
Sted og dato:
____________________
Signatur:
_____________________________________
25.02.2017.

Lagre