KIA har nettverk for konvertitter

I flere år har ansatte og frivillige i KIA, Kristen Interkulturelt Arbeid, arbeidet med å bistå mennesker med annen religion som velger å bli kristne i Norge. –Vi har etablert et konvertitt nettverk der vi gir hjelp til asylsøkere som ikke blir trodd på at de har skiftet religion og dermed står i fare for å bli utvist fra landet, sier Runar Fiskerstrand i lederduoen i KIA. Gjennom årene har vi bistått en del mennesker med gode råd, bistå med å lage dokumentasjon og med å finne advokatbistand. Noen saker er vunnet andre er tapt og folk har blitt tvangssendt. Særlig har det vist seg at norske myndigheter ser ut til å ha en strengere praksis nå det gjelder konvertitter fra Iran enn flere sammenlignbare land, sier Fiskertrand og viser til vurdering som også NOAS har kommet med.

Kontaktinformasjon for KIAs konvertittnettverk:

Tor Øyvind Sandaker. Epost: toryvinds@gmail.com