Konvertitt tapte i retten igjen

Bilde fra Kabul
Bilde fra Kabul, Afghanistan

Asylsøkeren Reza tapte andre runde i retten

Borgarting lagmannsrett trodde ikke at afghanske Rezas trosskifte til kristendom var ekte. Nå vurderes anke til Høyesterett, skriver Stavanger Aftenblad.

FAKTA: REZA-SAKEN

  • Afghanske Reza kom til Norge i april 2009. Han søkte om asyl fordi han ikke hadde noen forsørgere i Afghanistan.
  • Sommeren 2010 fikk han avslag fra Utlendingsdirektoratet.
  • I juni 2011 lot han seg døpe i Varden menighet i Stavanger.
  • Afghanere som blir trodd på at de er konvertitter får innvilget asyl i Norge.
  • Utlendingsmyndighetene trodde ikke at Rezas religionsskifte er reelt, og det endelige avslaget ble fattet av Utlendingsnemda (UNE) sommeren 2014.
  • Rezas støttespillere anla sak mot staten for å få omgjort UNEs vedtak, men Reza ble sendt tilbake til Afghanistan før saken kom opp, i februar 2015.
  • Tingretten dømte i favør staten i april 2015.
  • Borgarting lagmannsrett kom til samme konklusjon i begynnelsen av mars.
  • Dommen var enstemmig.
  • I avsnittene fra dommen er etternavnet erstattet med fornavnet for å anonymisere Reza.

Det er andre gang Reza ikke blir trodd av det norske rettsvesenet. Han tapte også da saken var oppe i tingretten i fjor vår.

– Det er klart vi er skuffet. Vi hadde håpet på et annet utfall, sier sokneprest i Varden menighet, Helge Hansen, til Stavanger Aftenblad.

-KIA uttrykker bekymring for at det er vanskelig for konvertitter å vinne fram i rettsaker i Norge.  Prester og menighetens kjennskap til vedkommende bør telle sterkt når retten behandler slike saker, sier generalsekretær Erik Lølandsmo.

Les hele denne saken i Vårt Land her