Våre Aktiviteter

Vi prøver å skape forståelse blant majoritets nordmenn for asylsøkere, flyktninger og innvandrers situasjon. Vi prøver gjennom alt vi gjør å bygge bro mellom alle mennesker så vi alle forstår at vi er søsken, at vi hører sammen og har gjensidig ansvar for hverandre.

Ønsker du å bli med oss?

Vil du være FRIVILLIG?

Få nye kunnskaper og ferdigheter som kan dokumenteres og brukes i arbeidslivet og i utdannelsen.  Gjøre en forskjell for de som trenger det.  Oppleve innsatsen og seg selv som betydningsfull.  Få venner fra hele verden og opplev tilhørighet og fellesskap.

Våre Nyheter

Internasjonal Sommerleir i KIA Sør

KIA Internasjonal sommerleir på Evjetun i Aust-Agder ble arrangert rett etter skoleslutt i juni.

Er du vår neste generalsekretær?

KIA Norge søker generalsekretær/daglig leder i 100% fast stilling.

Er du vår neste generalsekretær?

KIA Norge søker generalsekretær/daglig leder i 100% fast stilling.

Vikariat som regionleder i KIA Sør og prosjektleder

KIA Sør søker etter regionmedarbeider i 40% prosjektstilling og 20% vikariat som assisterende regionleder

Nytt medarbeider i KIA Sør

   

Int. Sommerleir 2018

KIA Sommerleiren gir god tid til å bli kjent med nye, være sammen og få felles opplevelser.

Program KIA Kristiansand våren 2018

Her kan du lese / laste ned KIA Kristiansand sitt program til våren 2018. Kjenner du noen som vil/kan delta…

Lugligpi

Livlig,kV Hgkjgkjgkj