KIA Verdensmiddag

KIA Verdensmiddag serverer i løpet av året mat fra store deler av verden. Her kan du bli kjent med nye smaker og spennende mennesker!

Multikulturelle Gospelkor

Ideen med KIAs multikulturelle gospelkor er at asylsøkere, flyktninger, au pairer, andre innvandrere og majoritetsnordmenn skal møtes…

KIA Kompetanse

KIA Kompetanse tilbyr gratis norskopplæring for minoritetskvinner, samt opplæring i data og i norsk kultur og arbeidsliv. Vi tilbyr gratis barnepass…

Ønsker du å bli med oss?

Vil du være FRIVILLIG?

Få nye kunnskaper og ferdigheter som kan dokumenteres og brukes i arbeidslivet og i utdannelsen.  Gjøre en forskjell for de som trenger det.  Oppleve innsatsen og seg selv som betydningsfull.  Få venner fra hele verden og opplev tilhørighet og fellesskap.

Kalender