KIA Kristiansand har norskundervisning hver tirsdag. Elevene er delt i klasser i forskjellige nivåer og undervises av frivillige lærere. De aller fleste går fra å kunne lite eller ingen norsk, til å lære seg å kommunisere godt. Norskundervisning er åpent for alle.