Kultursjongløren

Foto: Jose E. Flores
Foto: Jose E. Flores

– Det er et stort sprang mellom kinesisk, brasiliansk og norsk kultur. Men med tiden har jeg lært meg å sjonglere, sier multikulturelle Mei Lian Chou.

Hun er født på Taiwan, vokste opp i Brasil, tok utdannelse og jobbet i Beijing, traff en nordmann i Kina, fulgte ham til Indonesia og senere til Norge. Før familien slo seg ned i Kristiansand for godt tilbragte de også fire år i Shanghai. Den mangfoldige bagasjen kommer henne nå til gode som Kristent Interkulturelt Arbeids regionleder i Agder og Telemark.

La oss begynne med begynnelsen:

Faren var bonde på landsbygda på Taiwan. Han drømte om et bedre liv, tok en sjanse og dro til Brasil hvor han etablerte seg som forretningsmann. To år etter flyttet familien over. Da var Mei Lian fire år.
Overgangen fra landsbylivet til hektiske Sao Paulo var gedigen, men Mei Lian og hennes tre søsken taklet den nye tilværelsen bra. Hun vokste opp og utdannet seg til sivilingeniør i kjemi.

– Men jeg har aldri jobbet som ingeniør. Mot slutten av utdannelsen tok jeg et datakurs og det var i den bransjen jeg fikk min første jobb, smiler Mei Lian (54).

Inspirert av faren og broren dro hun til Beijing og opplevde hvordan det kinesiske samfunnet langsomt åpnet seg mot Vesten.
– Jeg reiste til Kina i 1986, først og fremst for å lære meg mandarin. Etter språkkurset fikk jeg jobb på den brasilianske ambassaden.

Tolk og BI-medarbeider
I Beijing traff Mei Lian en norsk mann som hun giftet seg med. Sammen dro de til Indonesia hvor han arbeidet for FN. Etter ett år flyttet de til Kristiansand. Der fikk de to barn.

Mei Lian tilegnet seg raskt norsk språk og kultur. Elkem etterspurte snart hennes tolketjenester, det samme gjorde Kristiansand kommune og senere det private tolkefirmaet Noricom.
I 1994 dro familien til Shanghai hvor Mei Lians ektemann hadde en ledende stilling i industrien og hun fikk jobb på en engelskspråklig avdeling av norske BI (Bedriftsøkonomisk Institutt).
– Mange kinesere jobber for norske firma. Derfor tilbyr BI masterkurs etter norsk mønster i Kina, forklarer Mei Lian.

Ble kristen på Alpha
Vel hjemme i Kristiansand valgte Mei Lians ektemann å forlate familien.
– Det var et sjokk og særlig vanskelig for meg som er kineser og aldri hadde bodd alene. Jeg klarte jobben min, men ellers fungerte jeg ikke. Jeg prøvde meditasjon, psykolog og psykiater, men det løste ingenting. Det var da en kinesisk venninne spurte om jeg ville bli med på Alpha-kurs i Frikirken.
Mei Lian takket ja og ble spesielt glad for å møte Paul Roland, en tidligere Japan-misjonær, på kurset.
– I Brasil hadde jeg mange japanskættede venner, så møtet med Roland ble hjemlig og nært. Dessuten var det et bra opplegg, med god mat og spennende samtaler i grupper. Jeg fikk nye venner – og en brosjyre om hvordan ta imot Jesus.

– Jeg hadde ikke noe å tape så jeg fulgte anvisningen i brosjyren og ble en kristen, forteller Mei Lian.
Beslutningen tok hun hjemme. Etterpå ventet en bratt læringskurve. Importfirmaet hun jobbet for ga henne fri hver fredag for å gå på bibelkurs i Frikirkens regi. På fritiden var hun aktiv på samtalesenteret KRIS og fulgte senere deler av en fireårig utdannelse i terapi og sjelesorg.

Hun følte også et gryende forkynnerkall og tok derfor Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskole på Flekkerøya. Kunnskapen herfra kom godt med i vikar- og predikantperioder i Kristiansand International Church.

Ny giv
Nå har Mei Lian Chou vært regionleder i KIA i to år og trives godt med å tilrettelegge, oppmuntre og se nye muligheter for det kristne innvandrerarbeidet.
– Hva er den største utfordringen i KIA?

– Vi har en stor flokk entusiastiske frivillige, men for få ansatte. Med en større stab kunne vi gjort langt mer.
Regionlederen er imidlertid stolt over alt de åtte underavdelingene i region Sør får utført. Tilbudet omfatter såvel asylsøkere som arbeidsinnvandrere og spenner fra norskkurs og korvirksomhet til svømmeopplæring og leirer. Stilt overfor et forventet stort antall syriske flyktninger er det en ny giv i frivilligarbeidet, forteller hun.
– Folk vil bidra og kirkene, Røde Kors og myndighetene står sammen. Ikke minst har vi store forventninger til en ny fadderordning i Kristiansand. I Skien har de lenge hatt god erfaring med det, under navnet ”KIA-venner”.

Kobler
Mei Lian trives best når hun får koble behov mot tilbud.
– Og når jeg ser mennesker vokse. Når de lærer språket, takler livet og blir integrert i Norge. Det aller beste er selvsagt når de tar imot Jesus, men det er det jo ikke alle som ønsker.

– Hvordan kommer din multikulturelle bakgrunn deg til gode?

– Det er lett for meg å omgås mennesker fra forskjellige kulturer. Dessuten er jeg kanskje mer var overfor utfordrende ting i det norske samfunnet som en som har levd hele livet i Norge ikke fanger opp.

Ingunn Rui

FAKTA

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
– En selvstendig økumenisk og diakonal organisasjon.

– Norges eldste og største landsdekkende organisasjon på innvandringsfeltet
– Visjon: ”Et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn”
– Motto: ”Et varmere Norge!”

About Author: Nina Østebø

nina@kianorge.no

Administrasjonssekretær på Landskontoret.