Kursholder i 40% stilling i Kristiansand
med mulighet for forlengelse og utvidelse til 80% fra januar 2020.

Da vi har fått innvilget ekstra midler til opprettelse av en tredjeklasse, søker KIA velferd avdeling Kristiansand etter ny kursholder i 40% stilling for perioden 15.08 – 20.12.2019

KIA Velferd er et språkopplæringsprogram for kvinner som ikke lenger har rett på gratis kommunal opplæring. Tilbudet skal gi deltagerne norskundervisning og opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltagelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

 

Arbeidsoppgaver

Planlegging og gjennomføring av språkopplæringskurset som beskrevet over
Samarbeide med de andre kursholderne om felles arrangementer og lignende
Individuell veiledning og oppfølging av deltagerne

 

Kvalifikasjoner

Pedagogisk utdanning, gjerne med norsk som andrespråk
Erfaring fra undervisning av fremmedspråklige vil være en fordel
Gode relasjonelle og kommunikative evner
Relevant erfaring og personlig egnethet kan i noen grad kompensere for mangler i punktene ovenfor.

 

Vi tilbyr

En spennende og meningsfull jobb
Et fleksibelt og engasjert personale med stor innsatsvilje
Et trivelig arbeidsmiljø med et flerkulturelt mangfold
Lønn og pensjonsordninger i henhold til KIAs regulativer

Og ikke minst: å virkelig kunne utgjøre en forskjell for innvandrerfamilier i din by!

 

Søknad

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Karina V. Andreassen, Kompetansekoordiantor
Tlf.: 45 87 03 10

eller

Merete Hallen, Leder KIA Velferd
Tlf.: 48 31 41 57

 

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes som e-post innen mandag 27. mai til personal@kianorge.no