Home / Ledige Stillinger / Leder for KIA Velferd

Leder for KIA Velferd

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) søker: Leder for KIA Velferd

Arbeidsgiver: KIA Norge
Stillingstittel: Leder for KIA Velferd
Sted: Oslo eller Stavanger
Søknadsfrist: 1. juni
Varighet: Vikariat fra 01.08.2018 til 30.06.2019
Kontaktperson: Ann Helen Nilsen Malde, HR leder, 48314166.
Søknad med CV og Referanser sendes til: HR leder, kiapersonal@kianorge.no

Om KIA
Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, er en frivillig og ideell organisasjon og en av Norges første og største landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet. KIA ble etablert i 1974 av ulike kirker og misjonsorganisasjoner som så behovet for en organisasjon som kunne ivareta det kristne ansvaret i forhold til økt innvandring, og er en økumenisk og diakonal organisasjon. Vår visjon er et flerkulturelt fellesskap, i kirke og samfunn. Vi gjør Norge varmere!

KIA Velferd består av tre fagområder: KIA Kompetanse, KIA Mestring og KIA Fremtid og ble etablert i Oslo, Kristiansand og Stavanger i 2017 etter bevilgninger over statsbudsjettet. Arbeidet bygger på 43 års erfaring fra KIAs Norskkurs og barnehage i Oslo.

KIA Kompetanse er et språkopplæringstilbud til innvandrerkvinner som ikke har rett til gratis norskopplæring i kommunal regi. Hovedmålsettingen er en generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt.

KIA Mestring er en arena for mestring og nettverksbygging for minoritetskvinner og barn. Målet er å bidra til økt kunnskap, helse og trivsel gjennom fokus på trening, helse- og kostholdsveiledning, ulike rådgivningstjenester, opplærings- og kompetansekurs samt forebyggende og holdningsskapende arbeid gjennom temaer som omhandler kvinner og migrasjonshelse for minoritetskvinner og barn.

KIA Fremtid består av KIA Integreringsbarnehage og KIA Barnepass. KIA Fremtid tilbyr barnehageplass/barnepass til kvinnenes barn mens mor deltar på kurs.

Vi søker nå en leder for KIA velferd som kan styrke, systematisere og videreutvikle arbeidet med fokus på faglig utvikling, administrative rutiner, økonomi, personal og politisk påvirkningsarbeid.

Arbeidsoppgaver
• Forvalte KIA Velferds totale ressurser på en måte som sikrer god undervisning, mestringsstøttende aktiviteter og tilbud om barnepass/barnehage for elever
• Identifisere forbedringsområder og lede KIA Velferds utviklingsarbeid
• Drive politisk påvirkningsarbeid
• Lede det pedagogiske arbeidet slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet for hver enkelt elev
• Personalansvar og ledelse av team med koordinatorer innen KIA kompetanse, KIA Mestring og KIA Fremtid
• Motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for god prestasjonsutvikling
• Bidra til å bygge KIAs omdømme
• Budsjett og driftsansvar i samarbeid med KIA Hovedkontor

Egenskaper
• Du er visjonær, utviklingsorientert og beslutningsdyktig
• Du har en lederstil som preges av gode samarbeidsevner, tydelig kommunikasjon og involvering
• Ditt arbeid preges av målrettet struktur og helhet og du kan prioritere i en hektisk hverdag
• Du har erfaring med kvalitetsutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid
• Du har erfaring med politisk påvirkningsarbeid
• Erfaring med budsjettarbeid
• Du identifiserer deg med KIAs kristne formålsparagraf
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

• Høyskole / Universitet
• Administrasjon og økonomi
• Pedagogikk
• Skoleleder utdanning er en fordel
Vi tilbyr
• Stillingsbrøk: 100%
• En spennende og utfordrende jobb hvor du skal videreutvikle KIA Velferd i samarbeid med lederteamet og personalet
• Et fleksibelt og engasjert personale med stor innsatsvilje
• Et trivelig arbeidsmiljø med et mangfold av elever
• Lønn og pensjonsordninger i henhold til KIAs regulativer