Monthly Archives: mars 2014

Hvorfor jeg er frivillig på KIA

» Jeg velger å være frivillig ved KIA fordi det gir meg glede og mening å bli venn med innvandrere, og lære av dem. Jeg ønsker å virkelig «se» dem og gi dem verdi og respekt, tulle med dem og gi dem et «hjem» i en fremmed kultur der det ellers er lett å bli isolert, ensom og venneløs.»     ... Read More »