MenighetHer finner du en brosjyre med informasjon om KIA  og arbeidet.  Vi sender gjerne flere brosjyrer til din menighet hvis dere ønsker det.
Send oss en e-post til post(a)kianorge.no med hvor mange brosjyrer dere ønsker.

Vi selger mange hefter og bøker som kan være nyttige, for eksempel Bibelen på mange språk, samtaleheftet “Hva tror de kristne på?” og “Inn i Guds familie – et studieopplegg for voksne innvandrere som ønsker dåp.”

Ta kontakt med oss på post(a)kianorge.no for bestilling.

Ønsker din menighet å ta opp et offer til KIA?

Jeg var fremmed – tok dere imot meg? Jesu ord er stadig like aktuelt. Det er flere innvandrere enn noen gang i Norge. Disse trenger å bli tatt godt imot. Mange av dem lengter etter å finne kristne trossøsken og en menighet. For vår del trenger vi å lære av deres troserfaring.

KIA åpner dører i hele Norge. Og vi hjelper menigheter i gang. KIA trenger økonomisk støtte for å gjøre dette arbeidet, og vi ber om et offer for å nå innvandrere fra over 210 land som bor i Norge.
Slik kan dere hjelpe innvandrere og flyktninger fra hele verden – og som bor innenfor deres eget sokn.

KIA arbeider i regioner rundt i hele Norge, og innenfor hver region har vi flere lokalavdelinger. Til tross for bred tilslutning om arbeidet, er den økonomiske rammen en stor utfordring.

Etter 22. juli og i en tid med fremmedfrykt og fiendtlighet, er det behov for en sterkere integrering, mer fellesskap, et varmere engasjement – og mange åpne hjem.

KIA håper derfor at menigheten vil finne plass til å støtte et arbeid som på lang sikt vil bety mye for mange fremmede i vårt land.

Så langt mulig, stiller vi gjerne med en person til informasjon under kirkeofferet. Ta kontakt i god tid med regionkontoret i deres bispedømme.

For innbetaling av offer til KIA, bruk vår nye gavekonto nr:  3000.24.00177 og KID-nummer.
Da blir offeret registrert automatisk i KIAs regnskap på rett region.

Ta kontakt med oss for å få KID-nummer: post(a)kianorge.no