Home / Aktuelt / Mette Marie Hebnes tar lederansvaret

Mette Marie Hebnes tar lederansvaret

Mette Marie Hebnes er konstituert generalsekretær i KIA

Mette Marie Hebnes konstitueres som generalsekretær i KIA

 

Kristen Interkulturelt Arbeid, KIA, har det siste året vært ledet av et lederteam på fire personer. Landsstyret i KIA Norge har nå vedtatt å gå tilbake til generalsekretærmodellen. Mette Marie Hebnes, som har vært koordinator i lederteamet, er nå konstituert som generalsekretær, samtidig som stillingen lyses ut. Lederteamet ellers fortsetter under generalsekretæren.

 

Mette Marie Hebnes har vært sentral i KIAs arbeid i flere år og var i forrige periode nestleder i styret. Hun har for tiden permisjon fra stilling som integrasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn. Mette Marie Hebnes bor på Tau i Rogaland og KIAs hovedkontor ligger i Stavanger. KIAs landsstyre har vedtatt å lyse ut generalsekretærstillingen med base i Oslo for blant annet å kunne følge opp organisasjonens nettverk og informasjonsarbeid bedre. KIA har stor virksomhet i Oslo.

 

Mette kan nås på telefonnummer 483 14 160

 

 

Check Also

FNs barnekomite bekymret for Norges behandling av asylbarn

Norge får igjen kritikk fra FNs barnekomité som er bekymret for barns levevilkår i asylmottak, …

Utlendingsnemnda må reformeres

Retten til kontradiksjon må sikres, flere må få mulighet til å forklare seg muntlig, og …