Molde russen aksjonerte for flerkulturelt fellesskap

Molde russ 17.mai med flerkuturell preg og flyktninger i sin del av folketoget

Molde russens 17.maitog med flerkuturell preg og flyktninger i sin del av folketoget

”Der det er hjerterom er det husrom” er det noe som heter, sa russe president Hanna Fylling Ellingseter i sin tale 17.mai. Er det virkelig ikke hjerterom igjen i Norge? Hvorfor snur vi ryggen til dem som flykter? Det er fem år siden Norges befolkning opplevde det som så mange rundt om i verden flykter fra nå – terror. Husker vi ikke hvor redde vi var? Husker vi ikke hvor mange som ble tatt fra oss så alt for unge? Husker vi ikke hvor takknemlig vi var når situasjonen roet seg og den skyldige var tatt? Dette er følelser som så alt for mange på flukt aldri får oppleve. De får ingen ro og ingen hjelp.

17. mai er Norges dag. Vi feirer grunnloven vår. Loven som sikret landet vårt demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet. Denne dagen er dagen hvor alle skal glede seg over uavhengigheten og selvstendigheten til landet vårt. Vi har fred, frihet og sikkerhet i Norge, og nettopp denne dagen er det viktig å vise solidaritet. Vi må tenke som Askeladden i de norske eventyrene, og tro godt om de vi møter på vår vei. Askeladden hjalp de som var i nød, og glemte sine egne mål når andre trengte ham. Han brydde seg om flokken sin. Dette er solidaritet. (utdrag av russetalen slutt).

Romsdal Budstikke med forside om russens flerkuturelle markering og intervju med Aina Myrvik i KIA Ung Molde

Romsdal Budstikke med forside 18.mai om russens flerkuturelle markering og intervju med Aina Myrvik i KIA Ung Molde

På ettermiddagen hadde KIA Molde og Molde KFUK-KFUM flerkuturell 17.maifest med over 150 personer og byens største kakebord i Domkirkekjelleren. Se bilder fra festen her.