Bred aktivitet i og rundt det nye KIA-laget i Kristiansund

Styret i KIA Kristiansund

 

Som flere ande steder i landet er asylmottaket lagt ned i Kristiansund.  I følgje flyktningkontoret i byen er det våren 2017 om lag 300 flyktninger i byen. Det er 51 personer mellom 0-6 år, og 40 personer mellom 7-14 år, 91 personer mellom 0-14 år.  73% av de 300 som bor her er ungdom under30 år.

Arbeidsinnvandrere har vi ikke tall på, vi vet at det er mange fra Polen og Estland som søker til Den katolske kirke Dessuten er det mange kvinner fra Thailand og Filippinene som er gift med norske menn i Kristiansund.

 KIA lagets styre ble konstituert

Hans Lauvstad ble valgt som leder (for 1 år). Karen Flatø ble valgt som kasserer, Lars Petter Ødegård som Facebook ansvarlig. Åse Kvalsvik ble valgt som sekretær for denne samlingen. Evt. kan Brian Jensen ta over denne funksjonen senere, da han er valgt inn i styret fra Nordlandet menighet.

 

Hva foregår av interkulturelt arbeid i Kristiansund pr. i dag?

–  Leksehjelp i Frelsesarmeen

– Internasjonalt kor, for tiden med noe begrenset oppslutning foregår i BI-bygget på Løkkemyra,   dette støttes av Fylkeskommunen. Usikkert om det fortsetter til høsten.

– Røde Kors: fisketurer, fjellturer, aking, internasjonale matdager.

– Frivillighetssentralen: strikkekvelder, bakekurs /julebakst

– Kirka, sporadiske hjemmebesøk hos noen få familier

Satsing framover

Middag på tvers

Lars Petter Ødegård har vært på interkulturelt nettverk kurs Oslo. Det ble strekt under at det er viktig at en selv liker det er ønsker å være med på, da er det lettere å komme i gang. Dette for å unngå stress for en selv som leder. Lars Petter kjenner noen som er flinke til å lage mat. Han vil jobbe med «middag på tvers», tilnærmet lik de samlingene som er i Molde.  Åse Kvalsvik bistår med dette.  Kirkelandet kirke er bra egnet til dette bruk og en ble enige om å prøve å organisere en slik samling før sommeren.

Dyrking

Karen Flatø har 3 mål tomt og kan tenke seg å stille hagen til disposisjon, ved at en dyrker et eller annet, evt. skaffer plantekasser, sår blomster, setter poteter eller lignende. Og hagen kan egne seg til lek for mindre grupper. Dette er et velegnet friområde.

– Videre er det ønske om et internasjonalt kor, det betinger at en får med personer som er egnet til å drive det.

Lars Petter Ødegård nevner at NLM er villig til å ta inn folk i «Gjenbruksbutikken» på kaia, for evtuell språktrening i forbindelse med skole og jobb. Dette kan også være aktuelt for NMS gjenbruk i Langveien.

NLM har et leirfond, der de som ønsker å være med på leir kan søke om å få dekket utgifter til leiren. Det er leirer på Solhøgda leirsted i Ålvundfjord til sommeren, fra 1.-4 klasse og 5.-7. klasse. Det er ikke utenkelig at foreldre kan være med som ledere. Tas opp i hvert enkelt tilfelle. Meld fra til Lars Petter Ødegård om noen vet om noen dette kan være aktuelt for.

Tiltak før sommeren: få til en samling med»Middag på tvers.