Gode juleønsker til alle! Har du tips til KIAs arbeid?

Reidar Andestad er avdelingsleder i Kia Møre og Kia Molde
Reidar Andestad er avdelingsleder i Kia Møre og Kia Molde

I KIA Molde har ikke noen egne arrangement i julen eller romjulen. Under finner du informasjon om opplegg i Domkirken i Molde på julaften 24.desember. Vi vil gjerne takke alle for mange hyggelige samlinger og samtaler i 2016 på Internasjonal Kafe og Middag på Tvers.

Takk til alle dere som har jobbet eller hjelpt til på våre arrangement og dere som har kommet. Omlag 100 flyktninger på introduksjonsprogrammet har lagt ned masse godt arbeid! Takk til dere som har støttet oss økonomisk, særlig Molde kommune, Edrulivsstil Molde (før Molde avholdslag) og Det norske misjonsselskap. Molde Domkirke har gjort det mulig for oss å ha stor aktivitet i deres fine og store kjellerlokaler, og uten dette hadde vi vanskelig kunne hatt så mange Internasjonale Kafe-arrangement. De lar oss bruke lokalene uten kostnader for oss!

Takk til Torger Dahl, som også er ordfører i Molde, for at han lar oss disponere hans egne kontorlokaler i sentrum gratis! Det er utrolig flott gjort! Takk til Molde KFUK-KFUM for godt og hyggelig samarbeid om Middag på Tvers. Takk til flyktningkontoret i Molde for godt og løpende samarbeid!

Vi i KIA tar gjerne mot tips og forslag på hva dere ønsker KIA i Molde skal gjøre i 2017 og gjerne også kritiske vurderinger på ting du ikke har vært fornøyd med og vurderinger på hva vi bør fortsette med. Send en SMS, en liten e-post eller ring meg.

Vi ønsker alle en riktig god jul og velkommen til nye flerkulturellle samlinger i 2017! Vi legger ut program vor våren over nyttår. Beste hilsen Reidar Andestad i KIA Møre/Molde. Tlf 483 14 147 e-post: more@kianorge.no

Ønsker du/dere å feire en koselig julaften sammen med flere?
Molde domkirke inviterer til julaftenfeiring i domkirken kl 17 i kirkestua. Tradisjonell julemat og gode kaker, lett program, julesanger og juletregang for den som ønsker det, ordføreren vil lese jule-evangeliet, og alle får en julegave.
Påmelding innen søndag 18. desember til kirkekontoret
tlf 71 11 14 70 eller på mail til kristin.ervik@molde.kommune.no
Pris: kr 200. Gratis for barn og unge.

KIA Møre (Møre og Romsdal) sitt bilde.
KIA Møre (Møre og Romsdal) sitt bilde.

Lagre

Lagre