KIAs arbeid i Kristiansund

Styret i KIA Kristiansund

Her følger rapport om arbeidet til KIA laget i Kristiansund

KIA – laget i Kristiansund ble stiftet 19. april 2017. Medlemmer er Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Nordlandet menighet, Frei menighet og Kristiansund menighet.

 

Hans Lauvstad ble valgt til leder, Karen Flatø til kasserer, Åse Kvalvik som sekretær og Lars Petter Ødegård som face-book ansvarlig.

 

I tillegg til stiftelsesmøtet har laget hatt to styremøter, ett av dem i forbindelse med tur til Molde 6. november for å lære om Middag på tvers.

 

Arrangement: Laget hadde Middag på tvers 20. mai, med mat fra Syria. Det kom 55 personer. Matlaginga var godt organisert blant syriske familier. Det var eget opplegg for barna. Middagen ga gode erfaringer og mersmak for nye arrangement.

 

For KIA laget i Kristiansund

Hans Lauvstad, leder.