Reidar Andestad er avdelingsleder i Kia Møre og Kia Molde
Reidar Andestad er regionleder i KIA Møre

Reidar Andestad er regionleder i KIA Møre

Hei. Jeg, Reidar Andestad, er fra 1.1.2014 avdelingsleder for Kia i Møre og Molde etter Lone Tynes Anderson som hadde stillingen i vel tre år. Jeg brenner for at innvandrere skal bli sett på som en ressurs i det norske samfunnet og at vi må bli langt mer praktiske og flinke i integreringsarbeidet.

Tidligere har jeg vært leder for Fellesrådet for det sørlige Afrika, arbeida med bistand til ungdomsprosjekter i Afrika og Asia og vært leder i Framtiden i våre hender. Jeg er også opptatt av sunn og miljøvennlig mat og var , før jeg begynte i KIA, 6 år som daglig leder og markedssjef i organisasjonen Oikos – Økologisk Norge. Jeg har også hatt administrative stillinger som personalsjef ved sykehuset i Molde.

Nå jobben jeg i halv stilling i KIA Møre og tilsvarende i NAV Molde.

I Molde har vi til vanlig Internasjonal Kafé annenhver lørdag i sentrum kl 13.00. Du finner oss i Domkirkekjelleren med inngang fra nedsiden.

Vi samarbeider med Molde KFUK-KFUM og Domkirken om Middag på tvers en gang i måneden. Normalt sett første mandagen i en måned. Her serveres middagen kl 17.00.

Vi arrangerer også turer og andre ting, følg oss Facebook, KIA More og du vil bli oppdatert på hva som skjer og du kan bli med i Facebook-gruppene Internasjonal Kafe Molde og Middag på Tvers.

Vi kan  glede oss over godt og nært samarbeid med Domkirken i Molde.  I flere menigheter og forsamlinger i byen finner vi innvandrere og flyktninger.  i Molde er det også en ortodoks eritreisk/etiopisk menighet.

KIA Molde hadde kontor i sentrum, men nå er det hjemmekontor med adresse Bj. Bjørnsons veg 108,6410 Molde

I KIA er vi så heldig at vi også har et lag i Kristiansund.  Her er det til vanlig to arrangementer per halvår.  Følg arbeidet her på Facebook – KIA Kristiansund.

Vi har noen kontaktpersoner på Sunnmøre og håper på komme igang igjen med arbeid her.

Ta gjerne kontakt!

Vennlig hilsen

Reidar Andestad, Regionleder
Tel: 48 31 41 47
E-post: more@kianorge.no
www.kianorge.no/more
Facebook: KIA More/Molde