Reidar Andestad er avdelingsleder i Kia Møre og Kia Molde
Reidar Andestad er avdelingsleder i Kia Møre og Kia Molde

Reidar Andestad er KIA-leder i Molde

Reidar Andestad er fra 1.1.2014 ny avdelingsleder for Kia i Møre og Molde etter Lone Tynes Anderson som har hatt stillingen i vel tre år. Han brenner for at innvandrere skal bli sett på som en ressurs i det norske samfunnet og at vi må bli langt mer praktiske og flinke i integreringsarbeidet. Selv har han tidligere vært leder for Fellesrådet for det sørlige Afrika, arbeida med bistand til ungdomsprosjekter i Afrika og Asia og vært leder i Framtiden i våre hender. Han brenner også for sunn og miljøvennlig mat og har de siste 6 årene vært daglig leder og markedssjef i organisasjonen Oikos – Økologisk Norge. Han kombinerer 50 % jobben i KIA med å være bedriftsrådgiver.

-I Molde har KIA Internasjonal Kafe hver lørdag i sentrum, vi samarbeider med KFUM/K og Domkirken om middag på tvers en gang i måneden. Videre har vi aktivitet for barn og unge, ingen steder i landet finner vi så mange medlemmer i KIA Ung som i Molde, forteller Reidar Andestad. Han gleder seg også til nært samarbeid med ulike menigheter i Molde og berømmer pinsevennene for å være ekstra flinke med å ta i mot innvandrere og at de har egne samlinger på engelsk.

KIA Molde har kontor og møterom i Storgata 29, 3.etg,

Vennlig hilsen
Reidar Andestad, avdelingsleder,
48 31 41 47,E-post: more@kianorge.no www.kianorge/more Facebook: KIA More/Molde