Takk til Molde Domkirke

 

syrian2_refugees_all_02022016

Søndag 13.november var forfølgelsen av kristne i mange land tema under  gudstjenesten i Molde Domkirke.  Konfirmanter i menigheten sammen med Reidar Andestad fra KIA intervjuet den syriske flyktningen, Adam,  som var kommet fra Aleppo til Molde.

10 % av befolkningen i Syria er regnet som kristne i dette sunni-mulimsk prega landet som igjen har vært styrt av shia muslimske alawittene. Adam forteller at i Aleppo som hadde 6 million innbyggere var 1 million kristne før krigen, nå er mange av de på flukt. Som kjent har IS drept mange kristne assyrere, holdt mange i fangenskap og mange er jaget fra områder de hadde i landet.

Flertallet syrere er sunnimuslimer, trolig noe over 70%. Alle tall er usikre, og det finnes ingen pålitelig religionsstatistikk fra nyere tid. En sjiamuslimsk minoritet (Tolvskolen, ca. 0,7 %) bor i Aleppo og i Damaskus, hvor det finnes sjiamuslimske helligdommer som i fredstid trekker pilegrimer fra hele verden. I tillegg kommer tre religiøse minoriteter med røtter i islam: alawittene (ca. 12%) har en privilegert posisjon ved at landets president Bashar al-Assad og store deler av makteliten tilhører denne gruppen; druserne (ca. 3 %) lever fortrinnsvis i provinsen Suwayda i sørøst; ismaelittene (ca. 0,5 %) har tradisjonelt sitt sentrum i byen Salamieh, i nærheten av Hama og Homs. (Kilde: Store norske leksikon)

 

Totalt var det 2,4 millioner kristne i Syria.  Av dette oppgir Wikipedia at 1,1 mill er gresk ortodokse, 700 000 syrisk ortodokse og 200 000 armenske kristne. det er få protestantiske kristne i landet.  Derfor skiller Syria seg ut fra mange arabiske land hvor vi finner relativt få kristne og kirkene lever under streng regulering, om de i et hele tatt er lovlige. Mange av de kristne i Syria har bodd i storbyene Damaskus og Aleppo.

KIA vil takke Molde Domkirke for at offeret denne søndagen gikk til vårt arbeid blant flyktninger i vår region. I Molde har KIA åpen integreringsaktivitet for mange flyktninger og innvandrere gjennom Internasjonal Kafé og Middag på Tvers, som begge deler finner sted i kjellerstuene i Molde domkirke.  KIA har også et eget nettverk for konvertitter, folk som velger å bli kristne i Norge. Organisasjonen driver også et diakonalt arbeid for enkelt flyktninger.

syrian_refugees_europe_april2011_november2015