Muslimer som blir kristne i Norge fortsetter som kristne

Runar Fiskestrand er en av to ledere i KIA og regionleder i KIA Øst
Runar Fiskestrand er en av to ledere i KIA og regionleder i KIA Øst

UNE skepsis på feil grunnlag?

– Utlendingsnemnda (UNE) er ofte skeptisk til asylsøkere som har konvertert til kristendommen. Vår erfaring er at de nye kristne fortsatt er aktive i ­menigheter mange år etter at de har fått oppholdstillatelse, sier KIAs regionsleder i Øst, Rune Fiskerstrand.

Flere hunde muslimer har blitt kristne i Norge

Hvor mange muslimer i Norge som konverterer til kristendommen, finnes ingen tall på. Fisker­strand kjenner selv til flere hundre mennesker som har blitt kristne de siste årene. De fleste omvendelsene har skjedd i en asylsøkerprosess, er hans erfaring. Flere av dem har vært muslimer, men mange har også levd i et religiøst vakuum etter for ­eksempel å ha avskrevet ­islam på grunn av regimet de kommer fra.

Bekreftelse på reell tro

Hvorvidt konverteringene til asyl­søkerne er reelle, er det UNE – og noen ganger domstolen, som skal avgjøre. I flere saker­ opp gjennom årene har både Den norske kirke og andre kirkesamfunn kritisert UNE for å mistro konvertitter.

– Vår erfaring er at UNE har liten grunn til å mistenke asylsøkerne for å drive med taktisk konvertering for å bli i Norge. At de nye kristne etter mange år fortsatt er i en menighetssammenheng, er en bekreftelse for oss på at troen deres er reell, sier Fiskerstrand, som påpeker at det først og fremst er iranere, men i en viss grad også afghanere som går fra islam til kristendommen.

Dette er utdrag av oppslag i avisen Vårt Land, den 14.02.17, les hele saken her