Ros fra NAV til KIA for norskopplæring

 

Tiltaket «forsterket og arbeidsrettet norsk» har vært et tilbud til minoritetsspråklige som trenger tilpasset og forsterket norskundervisning for å få arbeid. Opplegget i Skien innebar arbeidspraksis og utvidet språkopplæring. Tiltaket var en del av kvalifiseringsprogrammet til NAV og varigheten avhang av den enkeltes behov. Norskopplæringen skulle fortsatt ut 2014, men på grunn av kommunens svake økonomi ble tilbudet stoppet i august.

Kia ansatte 001

Zvonimir Vojtulek (Vojta)

Prosjektleder Vojulek i KIA har all grunn til å være fornøyd.
Norskveileder Hedi Bynke i NAV gir KIA, Kristent Interkulturelt arbeid, honnør for å ha skaffet mange gode norske matcher til deltakerne i programmet. – Deltakerne har lært mye av de nye vennene sine. Språk ikke minst, men også kunnskap om norsk samfunn og kultur». Vennskapsprosjektet i NAV og KIAs felles regi har gitt 15 av 20 innvandrere norske venner.

 

Denne saken er utdrag av artikkel i Varden, Skien.