Norge bør ta imot flere kvoteflyktninger!

Norge bør følge FNs ønsker om å ta imot 5.000 kvoteflyktninger i 2020.

Bildet er tatt av WikiImages fra Pixabay

I flere år har Norge tatt imot ca 3.000 kvoteflyktninger, med unntak av 2018 da tallet ble 2.120.

De siste årene har Norge tatt imot et rekordlavt antall flyktninger fordi det har kommet svært få asylsøkere til landet. Mange kommuner ber om å få tildelt flere flyktninger, slik at det blir mulig å opprettholde kvaliteten i flyktningarbeidet.

Landsmøtet i KIA er positiv til at prisen for familiegjenforening settes ned. Det er viktig for en vellykket integrering at flyktninger kan leve sammen med sine familiemedlemmer i Norge.  Det er derimot bekymringsfullt at en del av våre nye landsmenn har så svak økonomi at det hindrer aktivitet og deltakelse i samfunnet.

Dette uttaler landsmøtet i Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA Norge)

Alf P Hagesæther
Generalsekretær KIA Norge


Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) ble opprettet i 1974 og er i dag den største diakonale, frivillige, ideelle organisasjonen på integreringsfeltet i Norge målt i nasjonal størrelse på antall brukere og omfanget på vårt tilbud.
 
Vi er organisert med 6 regioner, 22 lokallag og 3 velferdssatsinger fordelt utover Norge. KIA drifter et bredt omfang av aktiviteter for innvandrerfamilier som språkkafé, svømmetrening, leksehjelp og ferietilbud og ikke minst vårt mest kjente tilbud; KIA språkopplæringsprogram for minoritetskvinner kombinert med barnehage/barnepass.